Mokytojai

Plungės „Saulės" gimnazijos mokytojai
2020-2021 m.m.


1. Monika Aniščenko, Šokio mokytoja
2. Darija Bagdonienė, Lietuvių kalbos vyr.mokytoja
3. Rita Barniškienė, Lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytoja metodininkė
4. Sigita Betingė, Anglų kalbos mokytoja metodininkė
5. Algimantas Budrys, Direktorius, fizikos mokytojas metodininkas
6. Ramutė Damulienė, Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
7. Adelė Daržinskienė, Rusų kalbos mokytoja metodininkė
8. Dalia Daukšienė, Biologijos vyr.mokytoja
9. Kristina Duobaitė-Petkuvienė, Psichologė, psichologijos mokytoja
10. Ligita Erminaitė, Anglų kalbos mokytoja metodininkė
11. Lionė Gailė, Anglų kalbos vyr. mokytoja
12. Darja Gandzevič, Biologijos mokytoja
13. Dainora Gedvilienė, Teatro mokytoja
14. Vitalija Grimalienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformalaus švietimo mokytoja
15. Renata Gudienė, Matematikos vyr. mokytoja
16. Ilona Jasaitienė, Etikos vyr. mokytoja
17. Sigita Juzaitienė, Geografijos (ekonomikos) mokytoja metodininkė
18. Stanislava Kajutienė, Istorijos vyr. mokytoja
19. Vilchelma Kaktienė, Anglų kalbos mokytoja metodininkė
20. Birutė Kaveckienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr.mokytoja,
21. Elena Klimienė, Muzikos mokytoja metodininkė
22. Elvyra Klovienė, Matematikos mokytoja metodininkė
23. Aušra Latakė, Anglų kalbos mokytoja
24. Irena Lukauskienė, Matematikos mokytoja metodininkė
25. Virginija Lukavičienė, Matematikos mokytoja metodininkė
26. Aloyzas Lukavičius, Fizikos mokytojas metodininkas
27. Aurelija Lukočienė, Chemijos mokytoja metodininkė
28. Jolanta Mažuknė, Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
29. Irena Norgėlienė, Bibliotekos vedėja, neformalaus švietimo mokytoja
30. Dovilė Pečiulienė, Fizinio ugdymo vyr. mokytoja
31. Loreta Peldienė, Lietuvių kalbos vyr.mokytoja
32. Saverina Pranckevičienė, Istorijos mokytoja metodininkė
33. Daiva Pupinikienė, Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
34. Vaidotas Račkauskas, Istorijos vyr.mokytojas
35. Viktoras Raibužis, Technologijų mokytojas metodininkas
36. Paulius Razgaitis, Fizikos vyr.mokytojas
37. Neringa Sakalauskaitė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, prancūzų kalbos vyr. mokytoja
38. Genovaitė Smilingienė, Lietuvių kalbos vyr.mokytoja
39. Ilona Stasytienė, Matematikos vyr.mokytoja
40. Egidijus Stasytis, Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
41. Virginija Stupelienė, Rusų k., anglų k. vyr. mokytoja
42. Ingrida Tamošauskienė, Geografijos (ekonomikos) mokytoja ekspertė
43. Eugenijus Timofejevas, Kūno kultūros vyr.mokytojas
44. Angelija Vaičikauskienė, Tikybos vyr. mokytoja
45. Gražina Valauskienė, Vokiečių kalbos vyr.mokytoja
46. Bronė Valužienė, Technologijų, dailės mokytoja metodininkė
47. Daiva Vaškienė, Matematikos vyr. mokytoja
48. Ilma Zaborskienė, Dailės, braižybos, technologijų vyr. mokytoja
49. Sigita Žilinskienė, Fizikos vyr.mokytoja, chemijos mokytoja metodinikė
50. Edvardas Žilius, Fizinio ugdymo mokytojas 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook