Plungės „Saulės“ gimnazijos istorija

Plungės „Saulės“ gimnazijos istorijos konspektas (atsisiųsti)

 

Dabartinės „Saulės“ gimnazijos istorija glaudžiai susipynusi su seniausios Plungės progimnazijos, vėliau 1936-1955 m.m. veikusios valstybinės gimnazijos, 1951 m. pervadintos vidurine mokykla, dislokavimo vietomis. Abi mokyklas (Plungės vidurinę ir nuo 1961 m. įsikūrusią aštuonmetę, vėliau tapusią Plungės 3-iąja vidurine) sieja kapucinų pastatytas mokyklos pastatas.

Vienuoliai kapucinai, 1928 m. atvykę iš Vokietijos į Plungę, už Babrungo upės, ant kalno, savo lėšomis pasistatė mokyklos rūmus, įsirengė bendrabutį, kuriame apgyvendino neturtingus mokinius ir mokė nemokamai, tikėdamiesi iš jų išauklėti vienuolius. 1936 m. sujungus valstybinę ir kapucinų progimnazijas, Plungės valstybinė progimnazija, vėliau gimnazija, vidurine mokykla čia veikė iki 1961 m.

• 1961 m. Plungės vidurinei mokyklai išsikėlus į Mykolo Oginskio rūmus, buvusiuose Kapucinų rūmuose įsikuria Plungės aštuonmetė mokykla.

• Gavusi leidimą formuoti vyresnes klases, 1966 m. ji tampa Plungės 3-ąja vidurine mokykla ir 1969 m. išleidžia pirmąją abiturientų laidą.

• 1993 m. pradėti rengti gimnazijos įstatai, įsteigtos pirmosios 2 gimnazijos klasės.

• 1996 m. pavadinta „Saulės“ vidurine mokykla, 1997 m. tapo „Saulės“ gimnazija.

• Nuo 2009-2010 mokslo metų ši mokymo įstaiga yra visiškai išgryninta į 4-metę gimnaziją.

 

2018-2019 mokslo metais gimnazijoje mokosi 533 mokiniai:

 I  klasės  - 74 mokiniai (3 klasės)
II klasės – 60 mokiniai (2 klasės)
III klasės – 178 mokinių (6 klasės)
IV klasės – 173 mokinių (6 klasės)

Nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos gimnazijoje atidarytos suaugusiųjų klasės - 48 mokiniai

Dirba 53 mokytojai (21 mokytojas metodininkas, 26 vyr. mokytojai, 6 mokytojai).

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook