Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2021 M. GEGUŽĖS MĖN.

2 d.

Tradicinis muzikinis sveikinimas Motinos dienos proga

E.Klimienė, IV klasių mokiniai

3 – 6 d.

Europos egzamino atrankinis turas

V.Račkauskas, I – IV klasių mokiniai

3 – 7 d.

Kontaktinis abiturientų ugdymas

Dalykų mokytojai

4 d. (per klasės valandėlę)

Paskaita IV klasių mokiniams apie 2021 m. bendrojo priėmimo tvarką ir reikalavimus stojantiesiems

I.Norgėlienė, IV klasių vadovai

5 – 6 d.

Respublikinė geografijos olimpiada

I.Tamošauskienė, Mokiniai Tomas Kazonas, Justas Pilvelis, Laurynas Grikštas

6, 7, 10, 11 d.

Erasmus+ strateginių mainų partnerysčių projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ Lietuvos ir Ispanijos mokytojų virtualios mokymo ir mokymosi veiklos

L.Erminaitė, A.Latakė

7 d.

Europos egzaminas

V.Račkauskas, I – IV klasių mokiniai

7 d. (gimnazijoje)

Mokinių, mokytojų ir darbuotojų testavimas kaupinių metodu

B.Burbienė, V.Grimalienė, klasių vadovai

10 d.

Respublikinis mokinių festivalis – konkursas „Muzika kalba angliškai“ Vilniaus Žemynos progimnazijoje

L.Erminaitė, E.Klimienė, III b klasės mokinė Dominyka Bendikaitė

10 d.

XXI jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ Plungės kultūros centre

I.Zaborskienė, II c klasės mokinė Agnė Mikštaitė,  III a klasės mokinė Auksė Rūsytė, V.Raibužis, I – III klasių mokiniai

10 – 14 d.

Nuotolinis abiturientų ugdymas

Dalykų mokytojai

11 d.

Dalyvavimas nuotolinėje tarptautinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Mokymosi(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“ Šiaulių medelyno progimnazijoje

L.Erminaitė

11 d.

Dalyvavimas nuotolinėje tarptautinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“

D.Daukšienė, S.Žilinskienė, B.Valužienė

11 d. (per klasės valandėlę)

Paskaita III klasių mokiniams „Šiandienos ir rytojaus darbo rinka. Kokių profesijų atstovų ir kompetencijų reikia labiausiai?“

 

I.Norgėlienė, III klasių vadovai

11 d. (nuo 10.00 val.)

Pranešimo skaitymas nuotolinėje tarptautinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos
“. Pranešimo tema „STEAM veiklų integracija Plungės „Saulės“ gimnazijoje“

 

S.Žilinskienė, D.Daukšienė, B.Valužienė

13 d. (14.00 val.)

Kelmės rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos darbuotojų metodinių darbų konkurso „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“ metodinių priemonių pristatymo konferencija.

Metodinės priemonės – praktikos darbų sąsiuvinio „Chemija su Vernier“ pristatymas.

Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinio – pažintinio tyrimų tako pristatymas.

 

 

 

 

S.Žilinskienė

 

I.Tamošauskienė

14 d.

Šeimos diena (medžiaga gimnazijos Facebook‘e)

I.Jasaitienė, IV klasių mokiniai

14 d. (gimnazijoje)

Savanoriškas mokinių ir gimnazijos darbuotojų testavimas kaupinių metodu

B.Burbienė, V.Grimalienė

17 – 21 d.

Kontaktinis abiturientų ugdymas

Dalykų mokytojai

18 d. (per klasės valandėlę)

Paskaita II klasių mokiniams „Šiandienos ir rytojaus darbo rinka. Kokių profesijų atstovų ir kompetencijų reikia labiausiai?“

I.Norgėlienė, II klasių vadovai

18 d. (1 ir 2 pamokos, 49 kab.)

Bandomasis matematikos valstybinis brandos egzaminas

E.Klovienė

18 d. (1 ir 2 pamokos, 33 kab.)

Bandomasis matematikos valstybinis brandos egzaminas

V.Lukavičienė

19 d.

Erasmus+ strateginių mainų partnerysčių projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ koordinatorių šalyse partnerėse nuotolinis susitikimas Teams platformoje

L.Erminaitė

19 d. (14.45 val.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

V.Stupelienė

19 d. (16.00 val.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

R.Gudienė

19 d. (po 7 pamokų)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

D.Daukšienė

20 d.

Klasės vadovų metodinė diena. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi. Organizatorius – Biržų Švietimo Centras

I.Tamošauskienė

20 d. (15.30 val.)

Suaugusiųjų klasių mokytojų tarybos posėdis

R.Smilingienė

20 d. (18.00 val.)

Paskutinio skambučio šventė suaugusiųjų klasių abiturientams

R.Smilingienė

20 d. (15.00 val.)

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

B.Valužienė

20 d.

Išvesti 2-ojo pusmečio ir metinius įvertinimus abiturientams

Dalykų mokytojai

21 d. (15.00 val.)

Mokytojų tarybos posėdis nuotoliniu būdu:

1. Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus abiturientams

2. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

S.Žilinskienė

 

24 d.

Erasmus+ mokyklų mainų projekto „Hooked on Mathematics“ koordinatorių šalyse partnerėse nuotolinis susitikimas Zoom platformoje

L.Erminaitė

24 d. (15.00 val.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

G.Smilingienė

24 d.

Paskutinis skambutis abiturientams. Klasių valandėlės per 7 pamoką

 

V.Grimalienė, IV klasių vadovės

25 d. (po 7 pamokų)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

I.Jasaitienė

25 d. (per klasės valandėlę)

Paskaita „Psichinė – emocinė sveikata ir veiksniai, nuo kurių ji priklauso“ I c, II c, II e klasių mokiniams Teams platformoje

 

A.Lukočienė, J.Mažuknė,  I c, II c, II e klasių vadovės

26 d. (15.00 val.)

Koordinacinės tarybos posėdis nuotoliniu būdu:

1. Dėl pasiūlymų 2021 – 2022 m. m. gimnazijos ugdymo planui

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

28 d.

Tolerancijos iššūkis – priemonė „Galvoju ir galiu“

J.Mažuknė, Tolerancijos klubo nariai

31 d.

Respublikinis šokių konkursas „Emocijos 2021“

M.Aniščenko

Gegužės mėnesį

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacijos pagalba dėl Covid-19 pandemijos praradimų turintiems abiturientams bei mokytojų kompetencijų, ruošiant abiturientus valstybiniam geografijos brandos egzaminui, stiprinimas. Pristatoma paruošta skaitmeninė geografijos egzamino medžiaga (geografija.lt), vedamos nuotolinės konsultacijos Lietuvos abiturientams

I.Tamošauskienė

Gegužės mėnesį

Vaiko gerovės posėdis ZOOM platformoje

A.Vaškienė, VGK nariai

Gegužės mėnesį

Kūrybinių darbų konkursas „Sapnuojančio medžio pavėsy“, skirtas Vytauto Mačernio atminimui

J.Mažuknė, lietuvių kalbos grupių mokiniai

Gegužės mėnesį

Giluminio įsivertinimo I – III klasių mokinių ir mokytojų anketavimas dėl 2 srities Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys rodiklio 2.4.2 Mokinių įsivertinimas

S.Žilinskienė

Gegužės mėnesį

Bandomasis istorijos egzaminas abiturientams

S.Pranckevičienė

Gegužės mėnesį

Bandomasis matematikos egzaminas abiturientams

R.Gudienė

Gegužės mėnesį

Seminaras mokytojams „Microsoft Office 365 programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui“

A.Budrys

Gegužės – birželio mėn.

I klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė

Iki liepos 1 d.

Meninės fotografijos konkursas „Mano miestas – Plungė“ Plungės kultūros centre

I.Zaborskienė

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook