Koordinacinės tarybos posėdžiai

Plungės „Saulės“ gimnazijos 2021 metų

Prioritetas – Paveikus savivaldžios asmenybės ugdymas.

Metiniai veiklos tikslai:

1. Ugdyti asmenybę, gebančią išsikelti mokymosi tikslus, planuoti mokymąsi, kurti savo mokymosi aplinką ir tinkamas mokymosi strategijas, įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą.

2. Tobulinti nuotolinio mokymo(si) kokybę, siekti išnaudoti nuotolinio mokymo galimybes.

Koordinacinės tarybos posėdžių planas

Posėdžių tema

Laikas

Atsakingas

Dėl gimnazijos Koordinacinės tarybos   posėdžių plano 2021 m.

 

Dėl metodinių grupių pasitarimų plano 2021 m.

 

Dėl gimnazijos renginių plano 2021 m.

Sausis

A.Budrys,

 

 B. Kaveckienė,

metodinių grupių pirmininkai

 

V. Grimalienė

 

Nuotolinio mokymo įtaka savivaldžiam mokymuisi  (tyrimo analizė)

Kovas

B. Kaveckienė

Prioritetų, kokius vadovėlius ir mokymo priemones pirksime 2021-2022 m. m. svarstymas ir aptarimas

Balandis

B. Kaveckienė,

I. Norgėlienė,

metodinių grupių pirmininkai

Dėl pasiūlymų 2021-2022 m. m. gimnazijos ugdymo planui.

 

Gegužė

B. Kaveckienė,

metodinių grupių pirmininkai

 I klasių mokinių lietuvių kalbos , anglų kalbos ir matematikos žinių patikrinimų rezultatų analizė.

Lapkritis

B. Kaveckienė,

metodinių grupių pirmininkai

Metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo analizė, įvertinimas ir įsivertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai.

Metodinės veiklos gairės 2022 m.

Gruodis

B. Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

 

A. Budrys,

B. Kaveckienė

B. Kaveckienė

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook