Darbo užmokestis

PLUNGĖS "SAULĖS" GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

2017 m. III ketv.

2017 m. IV ketv.

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (eur)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (eur)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (eur)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (eur)

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (eur)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1366,04

3

1386,70

 3

 1383,30

 3

 1384,03

 

 

Mokytojas*

56

802,83

54

818,82

 56

 835,59

 53

 837,45

 

 

Buhalterė*

2

512,70

2

624,99

 2

 656,42

 2

 656,42

 

 

Rūbininkė*

3

365,00

3

380,00

 3

 380,00

 3

 380,00

 

 

Pastatų priežiūros darbininkas*

3

365,00

2

380,00

 2

 380,00

 2

 380,00

 

 

Valytoja*

9

365,00

9

380,00

 9

 380,00

 9

 380,00

 

 

Naktinė auklė*

4

365,00

4

380,00

 4

 380,00

 4

 380,00

 

 

PAAIŠKINIMAI

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook