Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. IV ketv.

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui*

3

1406,71

3

1406,71

3

1370,30

3

1344,30

Mokytojas*

53

862,58

53

862,58

53

848,83

54

821,34

Buhalterė*

2

666,48

2

666,48

2

666,48

nebėra

Rūbininkė*

3

400.00

3

400.00

3

400.00

3

400.00

Pastatų priežiūros darbininkas*

2

400.00

2

400.00

2

400.00

2

400.00

Valytoja*

9

400.00

9

400.00

9

400.00

9

400.00

Naktinė auklė*

4

400.00

4

400.00

4

400.00

4

400.00

 

PAAIŠKINIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto

 svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 punktu,  darbuotojų,  kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.

*- Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook