Ugdymo karjerai centras

NAUJIENOS

 

AKTUALU STOJANTIESIEMS 2021 metais

Kviečiame gimnazijos ketvirtokus prisiminti būsimą stojimo tvarką:

Reikalavimai ketinantiems studijuoti universitete: https://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas-2/ 

Reikalavimai ketinantiems studijuoti kolegijoje: http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2020-kolegij%C5%B3-s%C4%85lygos-Isakymas-Nr.-V-2.pdf

Atkreipiame dėmesį ir į minimalius rodiklius pretenduojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas: : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386 

 

AKTUALU STOJANTIEMS 2022 metais

Dėl stojančiųjų į universitetines studijas 2022 m.

Dėl stojančiųjų į kolegines studijas 2022 m.


 

Kilus klausimams – užbėkite į konsultaciją. Visų labai laukiame!

Konsultacijos teikiamos Karjeros centre  gimnazijos bibliotekoje

pirmadienį         13.30 – 16.00 val.                                                                                

antradienį         13.30 – 16.00 val.                                                                                          

ketvirtadienį     13.30 – 16.00 val.                                                                          

penktadienį      13.30 – 16.00 val.

 

Karjeros koordinatorė Irena Norgėlienė

Konsultacijoms prašome registruotis el. paštu: sauleslobynas1@gmail.com

 

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Uždaviniai:

• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;

• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

 

Dokumentai:

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI MODELIS

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS PATVIRTINIMO

MOKINIŲ PROFESINIO VEIKLINIMO METODIKA

 

Naudingos nuorodos

Karjeros planavimas, pasirengimas studijoms:

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje

Būsimiems studentams, lyderiams

Studijų kokybės vertinimo centras

Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo informacinių technologijų centras

Nacionalinis egzaminų centras

Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerija

 

Profesinio kryptingumo testus rasite šiose svetainėse:

http://darbo.lt/darbas/ 

www.cvonline.lt

www.karjeroscentras.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.eoroguidance.lt

 

Naudodamiesi naujausiais karjeros valdymo informacijos šaltiniais pagilinsite žinias apie karjeros galimybes, išmoksite priimti geresnius karjeros sprendimus, planuoti savo karjeros žingsnius.

 

Filmukai apie karjeros planavimą

Profesijų aprašai

Profesijų aprašai ir video

 Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai

Netiks TV laidos „Profesija“

Profesijų nuotraukos

 

Aukštųjų mokyklų adresai:

 

Universitetai

Vytauto Didžiojo žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

Kauno technologijos universitetas (KTU)

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)

Klaipėdos universitetas (KU)

LCC tarptautinis universitetas (LCC)

Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija (VDU ŠA)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)

Lietuvos sporto universitetas (LSU)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

Mykolo Romerio universitetas (MRU)

Šiaulių universitetas (ŠU)

Vilniaus dailės akademija (VDA)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Vilniaus universitetas (VU)

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

Kolegijos

Alytaus kolegija (AK)

Kauno kolegija (KK)

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)

Kauno technikos kolegija (KTK)

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)

Kolpingo kolegija (KOK)

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM)

Lietuvos verslo kolegija (LTVK)

Marijampolės kolegija (MK)

Panevėžio kolegija (PK)

Socialinių mokslų kolegija (SMK)

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK)

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK)

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM)

Utenos kolegija (UK)

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM)

Vilniaus dizaino kolegija (VDK)

Vilniaus kolegija (VK) https://www.viko.lt/ 

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)

Vilniaus verslo kolegija (VVK)

 

Studijos užsienyje

Studijos ir karjera https://www.studinfo.lt/

Kalbų mokymas, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams https://www.kalba.lt/

Studijos užsienyje https://www.kastu.lt/

Studijos užsienyje http://www.fox.lt/

 

Profesijų klasifikatorius

https://www.aikos.smm.lt/vaikai/profesijos/SitePages/Pagrindinis.aspx

Stojamojo balo skaičiuoklė

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle 

http://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/ 

Galimybės jaunimui

Programa veiklus jaunimas https://jtba.lt/

Projektas „Tikras žmogus“ http://www.tikraszmogus.lt/

Projektas „Rinkis pats“ http://www.rinkispats.lt/

Europos užimtumo tarnybų tinklas https://ec.europa.eu/eures/public/lt/homepage

Europos jaunimo informacijos tinklas http://www.zinauviska.lt/lt/

Jaunimo verslo klubo portalas http://www.verslus.lt/apie

 

Darbo ieška, pokalbis su darbdaviu


Užimtumo tarnyba http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx
CV https://www.cv.lt/
CV online https://www.cvonline.lt/
CV bankas https://www.cvbankas.lt/
Manager http://www.manager.lt/
Išmanūs darbo pasiūlymai randu.lt 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) https://www.jtba.lt/
Kaip sėkmingai ieškoti ir rasti darbą https://www.youtube.com/watch?v=qFySNTKRYNk
Kaip elgtis pokalbio dėl darbo metu https://www.youtube.com/watch?v=9XPGZsClWAI
Tarptautinio įdarbinimo agentūra https://www.headex.eu/ 


Informacija tėvams
Kaip padėti vaikui renkantis karjerą  

 

Testai

Naudodamiesi naujausiais karjeros valdymo informacijos šaltiniais pagilinsite žinias apie save:

 

Kokios Tu spalvos? https://www.kurstoti.lt/s/5552/naujas-testas-kokios-tu-spalvos

 

Kas Jums svarbiausia? https://www.kurstoti.lt/s/5879/testas-atskleidziantis-kas-jums-svarbiausia

 

Testas darbo, karjeros krypties pasirinkimui https://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

 

Asmenybės testas https://charakteris.info/asmenybes-testas

 

Testas „Profesijų mozaika“ http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-profesiju-mozaika

 Testas „Verslo ryklys“ http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/testas-verslo-ryklys

 

 Tinkamo darbo testas https://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

 

 Testai anglų kalba http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/testai-anglu-kalba

 

Mobilumo kompetencijų kompasas http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-mobilumo-kompetenciju-kompasas

 

Karjeros valdymo kompetencijų klausimynas – tavo karjeros aitvaras http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-karjeros-aitvaras

 

Testas tėvams http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-tevams

 

 Darbo tinkamumo testas https://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php

 

 Asmenybės pagal MBTI testas http://charakteris.info

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook