Metinis renginių planas

Plungės ,,Saulės“ gimnazijos  

Metinių renginių planas  

2021  m. SAUSIS

 

13    P.

 

Pilietiškumo ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Istorinės atminties ugdymo priemonė ,, #Sausio 13. Mūsų laisvė užaugo“  (Kalbanti istorija. Sausio13-osios įvykiai.

25 Dokumentiniai filmai)

 

 

J.Mažuknė,

 

06     T.

Kalėdiniai poreikiai e. formatu ,,Apie tikrąsias dovanas...“ Trys karaliai grąžina šventės laukimą...+

J.Mažuknė

 22    Pn.

I-ojo pusmečio pabaiga

 

25    P

Karjeros diena

I.Norgėlienė

 

27      T

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

J.Mažuknė

VASARIS

 

09     A

 

Šventinės  Šimtadienio klasės valandėlės  nuotoliniu būdu

 

V.Grimalienė

IV kl. vadovai.

vasario mėn.

Anglų kalbos konkursas 9-10kl. mokyklinis turas

V.Stupelienė

15       P

ŽIEMOS ATOSTOGOS

 

16      A

Pilietiškumo ugdymo priemonė

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

 

V.Grimalienė

 

  17      T

 

 

18      K

 

 

19     Pn

 

 

22 -24      

Klasių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai su tėvais.

Klasių vadovai

vasario mėn.

Sveikatingumo projekto ,,Mokinys mokiniui: sveikai, atkakliai, emocionaliai 2“ sudedamoji dalis   ,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo“

J.Mažuknė

vasario mėn.

 

Nacionalinis diktantas

J.Mažuknė

KOVAS 

kovo mėn.

Sąmoningumo mėnuo

 

A. Vaškienė

04       K

Rajoninis Erasmus+ mokyklinių mainų partnerysčių projekto konkursas „Hooked on Mathematics“ pirmų (devintų) klasių mokiniams

L.Erminaitė

J.Mažuknė

R.Gudienė

11      K

Pilietiškumo ugdymo priemonė

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

 

V.Grimalienė

12      Pn

Pi diena. Erasmus+ mokyklinių mainų partnerysčių projekto „Hooked on Mathematics“ konkursas mokyklų partnerių mokiniams „Kahoot“ platformoje

L.Erminaitė

J.Mažuknė

15      P

Bandomieji PUPP  patikrinimai

Lietuvių k. ir literatūra

N.Sakalauskaitė

16      A

Bandomieji PUPP  patikrinimai

Lietuvių k. ir literatūra

Matematika

N.Sakalauskaitė

17       T

Bandomieji PUPP  patikrinimai

Matematika

N.Sakalauskaitė

18      K

Rajoninis Erasmus+ mokyklinių mainų partnerysčių projekto konkursas „Hooked on Mathematics“ 8 klasių mokiniams.

L.Erminaitė

J.Mažuknė

R.Gudienė

12      K

Krepšinio tritaškių mėtymo konkursas ,,Taiklioji rankelė“, Lietuvos Nepriklausomybės taurei laimėti.

E. Timofejevas

19     Pn

 

Frankofonijos diena

N.Sakalauskaitė

26     Pn

STEAM  diena gimnazijoje:

 

*  I –III kl. Respublikinis konkursas ,,STEAM pavasaris“ 

 

*  I – III kl. Pamokos kitaip. STEAM veiklos  Marijos Gimbutienės   

    metams paminėti.

 

*  IV kl.   Lietuvių kalbos bandomasis egzaminas 

 

 

 

S.Žilinskienė

 

R. Barniškienė

 

G.Smilingienė

31    T

Lietuvių k. konferencija ,,Literatūra: jungtys ir dialogai“, skirta Marijos Gimbutienės metams  paminėjimui.

 

 

J.Mažuknė

 

kovo – balandžio mėn.

Respublikinis projektas ,,Iššūkis žvaigždei“ gimnazijoje.

E.Timofejevas

D.Pečiulienė

BALANDIS

  02      Pn

Geografinė naktis gimnazijoje

I.Tamošauskienė

05      P

PAVASARIO  ATOSTOGOS 

 

06      A

 

 

07      T

 

 

08      K

 

 

 09      Pn

Metodinė diena ,,Mokymas nuotoliniu būdu iššūkiai, patirtys, sprendimai“

B.Kaveckienė

20      A

PUPP  Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

(elektroniniu būdu)

N.Sakalauskaitė

21      T

PUPP  Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II  srautas (elektroniniu būdu)

N.Sakalauskaitė

22     K

PUPP matematika I srautas (elektroninis vykdymas)

N.Sakalauskaitė

  23     Pn

PUPP matematika II srautas (elektroninis vykdymas)

N.Sakalauskaitė

  30     Pn

Respublikinis R.Harvudo mokinių meninės raiškos konkursas

J.Mažuknė

GEGUŽĖ

7      Pn

Užsienio kalbų diena

V.Stupelienė

A.Daržinskienė

Gegužės mėn.

Bandomasis Istorijos egzaminas abiturientams

S.Pranckevičienė

14      Pn

 

Tarptautinei šeimos dienos paminėjimas  

I.Jasaitienė

24      P

Paskutinis skambutis abiturientams  (paskutinė diena pamokų)

(Sutrumpintos pamokos I ir III kl.)

 

V.Grimalienė,

III – ių kl.vadovai.

gegužės mėn.

Bandomasis matematikos egzaminas (matematikos pamokų metu)

R.Gudienė

gegužės -birželio mėn.

I –ų kl. mokinių  lietuvių k., matematikos, ir anglų k. žinių patikrinimas

B.Kaveckienė

gegužės mėn.

Apskritojo stalo diskusija

V.Grimalienė

Mokinių prezidentūra.

BIRŽELIS

7      P

MBE  Lietuvių k. ir literatūra

N.Sakalauskaitė

7      P

 I – III PKD     Sporto diena  (veiklos ne gimnazijoje)

 

 

 

V.Grimalienė

D.Pečiulienė

 

 

9    T

 

VBE  Biologija

N. Sakalauskaitė

 

9    T

I –III kl. PKD

 Dviejų (su sveikata susijusių) programų integracija ir veiklinimas  II dalis (veiklos ne gimnazijoje)

  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

 

 

 

 

A.Lukočienė

   14    P

VBE Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

N. Sakalauskaitė

 

   14    P

PKD  I – II  Tiksliųjų ir gamtos mokslų diena (veiklos ne gimnazijoje)

III – Žmogaus sauga  (po egzamino)

V.Grimalienė  

P.Razgaitis

   2     T

Kūrybinių darbų konkursas  ,,Aukštosios akimirkos žmogaus gyvenime“  skirtas Vytauto Mačernio metams paminėti.

G.Smilingienė

   16   T

VBE  Geografija

N. Sakalauskaitė

 

   16   T

 

 

I –III kl. PKD

 Dviejų (su sveikata susijusių) programų integracija ir veiklinimas  I dalis (veiklos ne gimnazijoje)

  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa    

 

 

 

 

J.Mažuknė

21     P

VBE   Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis 

N.Sakalauskaitė

   21    T

I –III kl. PKD 

Karjeros ir Etnokultūros integruojamųjų programų integracija ir veiklinimas  (veiklos ne gimnazijoje)

 

R.Barniškienė

I.Norgėlienė

22    A

VBE   Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

N.Sakalauskaitė

   22    A

Klasės vadovo diena (veiklos ne gimnazijoje)

I – III kl. vadovai

   23    T

Klasės vadovo diena (veiklos ne gimnazijoje)

I – III kl. vadovai

birželio mėn.

Popietė  ,,Saulės blyksnis 2021“

Mokslo pirmūnų, olimpiadininkų, sportinių pasiekimų  ir  gimnazijos aktyvistų apdovanojimai.

A.Budrys

V.Grimalienė

06-24 –

08-31

VASAROS ATOSTOGOS

LIEPA

 liepos 

02    P

 

VBE  Fizika

N. Sakalauskaitė

20    A

 Lietuvių k. ir literatūros  MBE (pakartotinė sesija)

N. Sakalauskaitė

(23   Pn)

 30   Pn

53 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė

V.Grimalienė 

IV klasių vadovai

V.Raibužis

 

RUGSĖJIS

01      T

Mokslo metų pradžios šventė 

I –IV kl. KPD   „Saugi mokslo metų pradžia“

 

Muzikinis projektas gimnazijos bendruomenei  ,,Skamba Saulė danguje“

V.Grimalienė 

I –IV kl. vadovai

 

E.Klimienė

 

 

 

19      A

Klasių seniūnų tarybos rinkimai

V.Grimalienė
Mokinių prezidentūra.

23     K

Gimnazistų atminties žygis į Kaušėnus 

(PKD   6 ir 7 p. )

J.Mažuknė

24     Pn

Europos kalbų diena

A.Latakė  

30     K

Tyrėjų diena

S.Žilinskienė

rugsėjo mėn.

 Mokinių rinkimai į Gimnazijos tarybą

V.Grimalienė

Klasių seniūnų taryba.

rugsėjo mėn.

Erasmus + strateginių partnerysčių projekto ,,Foreign language teaching into the Future’’šalių parterių susitikimas ir veiklos  gimnazijoje.

 

L.Erminaitė

SPALIS

05       A

* Muzikiniai sveikinimai Tarptautinei Mokytojų dienai

* Meninių darbų paroda Tarptautinei Mokytojo dienai

 

 

E.Klimienė

B.Valužienė

I.Zaborskienė

V.Raibužis

 

15     Pn

 ,,BENDRUOMENIŠKUMO ŠOU“  Pirmokų priimtuvės.

 (I kl.  -  PKD pamokų nebus)

(II – IV kl. pamokos)

V.Grimalienė
II – tų klasių vadovai.

 

spalio mėn.

Vokiečių kalbos diena

G.Valauskienė

spalio mėn.

I – ų kl. mokinių  lietuvių k., matematikos, ir anglų k. žinių patikrinimas

 

 

 

B.Kaveckienė

spalio mėn.

Rezistencinio judėjimo Lietuvoje paminėjimas, skirtas  Juozo Lukšos-Daumanto metams.

S.Pranckevičienė

spalio mėn.

Apskritojo stalo diskusija

V.Grimalienė

Mokinių prezidentūra.

spalio mėn.

Matematikos olimpiada. Mokyklinis turas 9 per (per mokinių atostogas)

R.Gudienė

LAPKRITIS

01 – 27 d.

 

16 ir 23d.-

        25d.-

        27d.-

 

Mokinių prezidento rinkimų kampanija

 

Rinkimų debatai

Rinkimų diena
Gimnazijos prezidento inauguracija 

V.Grimalienė
Mokinių prezidentūra

16       A

Tolerancijos diena

J.Mažuknė

30       A 

AID‘S protmūšis   I kl.

A.Vaškienė

 

 

 

GRUODIS

Gruodžio mėn.

Anglų kalbos olimpiada. Mokyklinis turas.

V. Stupelienė

Gruodžio mėn.

Lietuvių kalbos olimpiada. Mokyklinis turas

G.Smilingienė

Gruodžio mėn.

Chemijos olimpiada. Mokyklinis turas

S.Žilinskienė

A.Lukočienė

Gruodžio mėn.

Biologijos olimpiada. Mokyklinis turas

D.Daukšienė

21        A

Adventinis koncertas  ,,Atkeliauja jau Kalėdos!“

E. Klimienė

22        T

Kalėdinis karnavalas  (PKD)

V.Grimalienė  mokinių prezidentūra

 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook