Priėmimo tvarka

Priėmimo sąlygos:

1. Klasės komplektuojamos pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir mokinių skaičių.
2. į I ir II klases pirmiausiai priimamai mokiniai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; jeigu yra laisvų vietų, priimami ir kiti mokiniai.
3. į III ir IV klases priimami visi pageidaujantys mokytis gimnazijoje mokiniai, pateikę pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimus.
4. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – gimnazijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
5. Dokumentų priėmimas gimnazijoje pradedamas nuo sausio 15 dienos ir baigiamas birželio 20 dieną. Pasibaigus komplektavimui, į laisvas vietas dokumentai priimami iki rugsėjo 1 dienos.
6. Asmuo, pageidaujantis mokytis, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-17 metų - vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
7. Asmuo, pateikęs prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II-os dalies programą, iki birželio 20 dienos pristato 8 klasių baigimo pažymėjimą.
8. Asmuo, pateikęs prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, iki birželio 20 dienos pristato pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, individualų ugdymo planą, pažymą dėl užsienio kalbų pasiekimų lygio nustatymo 10 klasės mokiniams.
9. Priimtų mokinių sąrašai ir suformuotos klasės skelbiamos rugpjūčio paskutinę savaitę gimnazijos internetinėse svetainėje www.plungessaulesgim.eu ir gimnazijos fojė skelbimų lentoje. 

Mokiniai į gimnaziją priimami be atrankos, tačiau motyvuoti, siekiantys gauti vidurinį išsilavinimą 

Parsisiųsti dokumentų formas:

PRAŠYMO FORMA I kl. (9 kl.)

PRAŠYMO FORMA II kl. (10 kl.)

PRAŠYMO FORMA III-IV kl. (11-12 kl.) 


Ugdymo ir mokymosi sutartis I-II klasėms

Ugdymo ir mokymosi sutartis III-IV klasėms

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook