Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Burbienė

dirba pirmadieniais, antradieniais ir penktadienius, nuo 7.30 iki 15.00 val.

• Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

• Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.

• Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.

• Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.

• Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą, jos įgūdžių formavimą.

• Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

• Teikia konsultacinę pagalbą komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros pamokų grupes. Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.

• Kaupia informaciją apie profilaktinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.

• Užtikrina asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą.

• Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

• Analizuoja mokinių sveikatos sergamumo rodiklius.

• Teikia pirmąją pagalbą.

• Bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook