Psichologė

GIMNAZIJOS PSICHOLOGĖS

KRISTINOS DUOBAITĖS – PETKUVIENĖS

DARBO LAIKAS

Kontaktinės valandos

(konsultacijos ir pamokos)

Pietūs

Pirmadienis         9.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Antradienis         9.00 – 15.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis        9.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis     9.00 – 15.30

11.00 – 11.30

Penktadienis       9.30 – 15.00

12.00 – 12.30

 

 

 

 

 

 

El. paštas: kristinaduobaite@gmail.com

59 kabinetas, antras aukštas


Uždaviniai:
•Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
•Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
•Padėti užtikrinti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

VERTIMAS Į MOKINIŲ KALBĄ

Psichologo tikslas – išgirsti, ką jam sakai ir padėti Tau jei dėl kažkokios priežasties:

Neturi nuotaikos;
Tingi/negebi dirbti pamokoje;
Tu nieko nenori, o visi iš Tavęs visko nori;
Tokia motyvacijos stoka, kad nebegali net batraiščių užsivarstyti;
Nesusikalbi su tėvais, draugais, su likusiu pasauliu;
Kamuoja įkyrios mintys, negali išsimiegoti ir kt.
Psichologas padės Tau ieškoti būdo, kaip susikauti su tais reiškiniais, kurie neleidžia ramiai gyventi ir „apvagia" Tave nemandagiai, išsinešdami norą valgyti, kalbėti, miegoti ar kitokiais būdais Tavo ramiame gyvenime įsisukę „plėšikauja".
Tavo tikslas – norėti rasti problemą ir ją spręsti („pavogti" dalykai nedingsta, tik padedami kitur).
Mūsų bendras tikslas – RASTI Tai kartu, nesvarbu, ko ieškosime.

Psichologo uždaviniai:
• Suprasti problemą, apie kurią kalbi, todėl kalbėkimės-visomis suprantamomis kalbomis ir tarmėmis
• Skatinti Tavo aplinkos žmones mokytis Tave išgirsti, suprasti, aptarti su jais būdus, kurie gali palengvinti jūsų bendravimą.

• Aktyviai priešintis tokiems negatyviems ir žeidžiantiems dalykams, kaip patyčios, keiksmažodžiai, tolerancijos stoka, nepagarba sau ir šalia esančiam- viskam, kas griauna pozityvų požiūrį į save ir aplinką.

Iki susitikimų !
Su pagarba,
Kristina 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook