Pradžia | Naujienos | SVARBI INFORMACIJA BRANDOS EGZAMINUS LAIKYSIANTIEMS EKSTERNAMS

SVARBI INFORMACIJA BRANDOS EGZAMINUS LAIKYSIANTIEMS EKSTERNAMS

Teksto dydis: Decrease font Enlarge font

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021–2022 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos gali teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui , t.y. Plungės „Saulės“ gimnazijos direktoriui. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

            Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  • vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  • jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
  • užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
  • kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

 

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

 

Plungės „Saulės“ gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

 

Plungės „Saulės“ gimnazija

Birutės 31, LT-90112 Plungė,

Tel.Nr. 8-448-71581

El. p.: plusaugim@gmail.com

Įstaigos kodas 191130264

Luminor Bank AS LT264010043000050155

Mokėjimo paskirtis: Už .... vardas, pavardė ........ už brandos egzamino (brandos egzaminų) laikymą (jei perveda kitas asmuo, būtina nurodyti pavardę vardą asmens, už kurį mokama).

 

Daugiau informacijos telefonu 8 645 75084

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Sakalauskaitė

  • Siųsk draugui el. paštu Siųsk draugui el. paštu
  • Versija spausdinimui Versija spausdinimui
  • Grynasis tekstas Grynasis tekstas

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

Kalendorius

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook