Pradžia | Naujienos | Kviečiame mokytis Plungės „Saulės" gimnazijoje!

Kviečiame mokytis Plungės „Saulės" gimnazijoje!

Teksto dydis: Decrease font Enlarge font
Kviečiame mokytis Plungės „Saulės" gimnazijoje!

Kviečiame mokytis saugioje, kūrybiškoje, veiklioje ir atsinaujinančioje gimnazijoje, kurioje visiems mokiniams suteikiamos geros sąlygos patirti sėkmę, o mokytojai yra pasirengę lanksčiai padėti mokytis ir tobulėti.

Jau vyksta priėmimas į pirmas (9 kl.) ir trečias (11 kl.) gimnazijos klases.

Prašymai registruojami gimnazijos raštinėje (I aukšte).
Adresas: Birutės 31, Plungė
Telefonai pasiteiravimui 861150713, 868301489, 868301467. 

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS BAIGIASI 2018-06-22 DIENĄ. JEI PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEIŠDUOS PAŽYMĖJIMŲ IKI BIRŽELIO 22 DIENOS, PRIĖMIMĄ PRATĘSIME. 

Prašymas mokytis I (9 klasėje)

Prašymas mokytis III (11 klasėje) 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2017 m. balandžio mėnesį atliko išorinį gimnazijos veiklos vertinimą. Ataskaitoje rašoma:

„Plungės ,,Saulės" gimnazija įsikūrusi vaizdingoje Babrungo upės pakrantėje prie Šv. Lurdo. Tai vienintelė keturmetė gimnazija Plungėje, įgyvendinanti vidurinio ugdymo programą, išskyrus Technologijų ir verslo mokyklą. Gimnaziją lanko visi mokiniai (nepriklausomai nuo mokymosi rezultatų) iš miesto pagrindinių mokyklų, kurie siekia įgyti vidurinį išsilavinimą, neįgydami profesijos.
Gimnazijos prieigose veikia bendrabutis, kuriame gali apsigyventi rajono mokiniai, kuriems neišspręsti pavėžėjimo klausimai. Dauguma baigusių šią gimnaziją mokinių siekia aukštojo mokslo, mokinių akademiniai rodikliai gana geri. Gimnazija atvira ne tik savo bendruomenei, bet ir Plungės miesto visuomenei: gimnazijoje veikia Tolerancijos centras, Vokiečių kultūros centras, ko nėra kitose rajono mokyklose. Gimnazistai pasiekia gerų rezultatų laikydami Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, valstybinius brandos egzaminus, dalyvaudami olimpiadose, konkursuose. Gimnazija didžiuojasi mokinių sporto laimėjimais. Įvairi rezultatyvi mokinių veikla, jungianti formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, papildo bendrųjų mokinių kompetencijų ugdymą, skatina mokinių saviraišką, kūrybiškumą, lyderystę.
Gimnazijos mokiniai saugūs, žino, į ką kreiptis iškilus problemoms, retai susiduria su patyčiomis. Gimnazija paskelbta saugiausia mokykla visame rajone. Socialinė pedagogė ir psichologė rūpinasi prevencinių programų integravimu į ugdymo turinį. Mokiniams teikiama tinkama psichologinė pagalba. Psichologė įvertina mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, konsultuoja pavienius mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus. Gimnazijoje vykdoma nuosekli rūpinimosi mokiniais ir pagalbos teikimo politika, daranti įtakos mokinių asmenybės ir socialinei raidai.
Dauguma gimnazistų teigia, kad yra patenkinti siūlomais moduliais, pasirenkamaisiais dalykais, jų įvairove, tvirtina, jog tenkinami visi jų poreikiai, sudarytos geros sąlygos mokytis ir siekti kuo geresnių rezultatų.
Geri mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai pamokoje atlieka svarbų vaidmenį ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, formuojant mokinių požiūrį į mokymąsi, daro teigiamos įtakos mokytojų ir mokinių darbingumui bei gerai mokinių savijautai.
Gimnazijoje organizuojami meno, sporto, akademinės krypties neformaliojo švietimo užsiėmimai, kuriuos lanko 40 proc. mokinių.
Gimnazija atvira ne tik savo bendruomenei, bet ir Plungės miesto visuomenei (organizuoja pilietiškumo akcijas, dalyvauja Plungės rajono savivaldybės renginiuose ir kt.). Mokykloje gausu įvairių veiklų. Labiausiai mokiniams patinka renginiai, kuriuos organizuoja jie patys.
Gimnazija yra atvira bendradarbiavimui su įvairiomis institucijomis ir tuo didžiuojasi. Bendradarbiavimas su Vilniaus universitetu sudaro puikias sąlygas mokinių ir mokytojų išvykoms į universitetą, studentų ir dėstytojų lankymuisi gimnazijoje. Bendri projektai ir sveikatos stiprinimo renginiai vykdomi bendradarbiaujant su Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Plungės sporto ir rekreacijos centru. Bendradarbiaujant su respublikos mokyklomis dalijamasi pedagoginio darbo patirtimi, su Plungės rajono savivaldybės viešąja biblioteka vykdomi bendri edukaciniai renginiai Plungės miesto gyventojams, su Žemaitijos nacionaliniu parku organizuojami aplinkosauginio bei kultūrinio pobūdžio renginiai, visuomenei naudingo darbo akcijos ir kt."

Nuotraukos

  • Siųsk draugui el. paštu Siųsk draugui el. paštu
  • Versija spausdinimui Versija spausdinimui
  • Grynasis tekstas Grynasis tekstas

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

Kalendorius

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook