Mokytojai

Plungės "Saulės" gimnazijos mokytojai

2018-2019 m.m.

Vardas, pavardė

Mokomojo dalyko pavadinimas, kvalifikacija

Darija Bagdonienė

Lietuvių kalbos vyr.mokytoja

Rita Barniškienė

Lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytoja metodininkė

Algimantas Budrys

Direktorius, fizikos mokytojas metodininkas

Ramutė Damulienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Adelė Daržinskienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Dalia Daukšienė

Biologijos vyr.mokytoja

Kristina Duobaitė-Petkuvienė

Psichologė, psichologijos mokytoja

Ligita Erminaitė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Lionė Gailė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Dainora Gedvilienė

Teatro mokytoja

Vitalija Grimalienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformalaus švietimo mokytoja

Renata Gudienė

Matematikos vyr. mokytoja

Ilona Jasaitienė

Etikos vyr. mokytoja

Sigita Juzaitienė

Geografijos (ekonomikos) mokytoja metodininkė

Stanislava Kajutienė

Istorijos vyr. mokytoja

Vilchelma Kaktienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Albina Kauliuvienė

Biologijos vyr.mokytoja

Birutė Kaveckienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr.mokytoja,

Elena Klimienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Elvyra Klovienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Adelija Kraujutienė

Lietuvių kalbos vyr.mokytoja

Aušra Latakė

Anglų kalbos mokytoja

Irena Lukauskienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Virginija Lukavičienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Aloyzas Lukavičius

Fizikos mokytojas metodininkas

Aurelija Lukočienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Jolanta Mažuknė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Irena Norgėlienė

Bibliotekos vedėja, neformalaus švietimo mokytoja

Dovilė Pečiulienė

Kūno kultūros vyr. mokytoja

Loreta Peldienė

Lietuvių kalbos vyr.mokytoja

Saverina Pranckevičienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Daiva Pupinikienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Vaidotas Račkauskas

Istorijos vyr.mokytojas

Paulius Razgaitis

Fizikos vyr.mokytojas

Neringa Sakalauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, prancūzų kalbos vyr. mokytoja

Kristina Savickienė

Šokio vyr. mokytoja

Stanislovas Smilgevičius

Kūno kultūros  vyr.mokytojas

Genovaitė Smilingienė

Lietuvių kalbos vyr.mokytoja

Ilona Stasytienė

Matematikos vyr.mokytoja

Egidijus Stasytis

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Virginija Stupelienė

Rusų k., anglų k. vyr. mokytoja

Vilma Šidlauskienė

Lietuvių kalbos vyr.mokytoja

Ingrida Tamošauskienė

Geografijos (ekonomikos) mokytoja metodininkė

Eugenijus Timofejevas

Kūno kultūros vyr.mokytojas

Sigita Toleikienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Angelija Vaičikauskienė

Tikybos vyr. mokytoja

Gražina Valauskienė

Vokiečių kalbos vyr.mokytoja

Bronė Valužienė

Technologijų, dailės mokytoja metodininkė

Daiva Vaškienė

Matematikos vyr. mokytoja

Ilma Zaborskienė Dailės, braižybos, technologijų vyr. mokytoja 
Sigita Žilinskienė  Chemijos mokytoja metodinikė, fizikos vyr.mokytoja
 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook