Biblioteka

 

„Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškos ugnies pagrobimui – nes kuo mes ginsimės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir mūsų pačių širdies labirintais? Keista, kad ligi šiol mes dar nepastatėm paminklo jai", - rašė poetas Justinas Marcinkevičius.

Gimnazijos bibliotekos misija – švietimo, informacijos, mokymosi vieta su informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti „Saulės" gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą, telkianti mokyklos bendruomenę bei sudaranti sąlygas ugdyti atsakingą, laisvą, dorą, sąmoningą, žingeidžią bei iniciatyvią asmenybę.
Gimnazijos bibliotekos fondą sudaro: 15768 egzemplioriai grožinės, metodinės, informacinės, mokslinės bei kitokios literatūros leidinių ir 25995 vienetai vadovėlių, prenumeruojami 7 pavadinimų periodiniai leidiniai. 

Bibliotekos teikiamos paslaugos:                     

  • Išduodama skaitytojams reikalinga literatūra; mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais.  
  • Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams. 
  • Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas. 
  • Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos. 
  • Rūpinamasi kraštotyrinės medžiagos apie gimnaziją rinkimu ir sklaida. 
  • Bibliotekoje įdiegta MOBIS programa, sukurtas elektroninis bibliotekos spaudinių katalogas.
  • Skaitytojams įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. 

 

Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos taisyklės

 

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienį     8.00 – 19.30 val.

Antradienį    8.00 – 17.00 val.

Trečiadienį     8.00 - 19.30 val.

Ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val.

Penktadienį   8.00 – 15.45 val. 

 

BIBLIOTEKOJE DIRBA: 

Bibliotekininkė Irena Norgėlienė                                      

Bibliotekininkė Nijolė Kazlauskienė                                                         

 

NAUDINGOS NUORODOS

e-skaitymas:

78 lietuviškos audio knygos nemokamai 

http://antologija.lt/ 

http://www.rasytojai.lt/archyvas/ 

http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/ 

http://www.lma.lt/lma.lt/mokslo-populiarinimo-knygu-serija-mokslas-visiems 

http://www.tekstai.lt/garso-tekstai#catid631 

Interaktyvi biblioteka:
https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/el.-knygu-skaitymas#pages/standart/document/search/searchWithRedirect.jsf?locale=lt_LT 

Šaltiniai:

www.šaltiniai.info 

Mykolo Romerio universiteto elektroniniai mokslinės informacijos ištekliai:

https://ebooks.mruni.eu/

https://www.mruni.eu/lt/mokslas/leidyba/leidiniai/mokslo_darbai/ 

Žodynai ir enciklopedijos:

http://lkiis.lki.lt/zodynai 

http://lkiis.lki.lt/ 

https://www.zodynas.lt/ 

ezodynas.lt/ 

https://www.vle.lt/ 

http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/ 

http://lituapedija.net/ 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook