Bendrabučio taisyklės

 PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus 2017-01-23
įsakymu Nr. V-11

PLUNGĖS „SAULĖS" GIMNAZIJOS BENDRABUČIO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Gyvenantys bendrabutyje mokiniai privalo:
1. Būti drausmingi, mandagūs, klausyti bendrabučio darbuotojų.
2. Rūpestingai mokytis, nepraleidinėti pamokų.
3. Mokiniai gali išvykti į namus tik užsiregistravę į išvykstančių mokinių sąsiuvinį.
4. Saugoti bendrabučio inventorių, rūpintis patalpų švara ir tvarka.
5. Materialiai atsakyti už nepataisomai sulaužytą inventorių.
6. Bendrabutyje mokiniai privalo vaikščioti su šlepetėmis.
7. Laikytis dienos režimo.
8. Mokiniai, negaunantys nemokamo maitinimo, naudojasi savo balta patalyne (užvalkalais, antklodėmis, paklodėmis ir rankšluosčiais).
9. Palaikyti tvarką ir švarą sporto salėje.

Bendrabutyje draudžiama:
1. Pamokų metu būti bendrabutyje.
2. Be auklėtojų leidimo kviestis pašalinius asmenis.
3. Naudoti fizinį, psichologinį smurtą mokiniams ir darbuotojams.
4. Žaisti azartinius ar kitus žaidimus, kurie gali sukelti grėsmę žmogaus sveikatai.
5. Atsinešti, turėti šaltųjų, šaunamųjų ginklų, sprogstamųjų priemonių.
6. Garsiai leisti muziką bendrabučio patalpose iš telefonų ir kitų prietaisų.
7. Būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų. Atsinešti, turėti, vartoti alkoholį, narkotines psichotropines medžiagas, rūkyti bendrabutyje arba jo teritorijoje.
8. Po 22.00 val. svečiuotis kituose kambariuose.
Už šių taisyklių nesilaikymą mokiniai baudžiami ir gali būti šalinami iš bendrabučio.
_________________________________                                                                                                                  

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook