Bendrabučio taisyklės

 PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS BENDRABUČIO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

Gyvenantys bendrabutyje mokiniai privalo:

1. Įeidami į gimnazijos bendrabutį dezinfekuoti rankas.

2. Bendrose uždarose erdvėse, kur galimas kontaktas su ne bendrabučio mokiniais, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

3. Laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo).

4. Vengti būriuotis bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, virtuvėje, fojė ir kt.).

5. Susirgus,  informuoti bendrabučio auklėtoją, naktinę auklę.

6. Saugoti bendrabučio inventorių, rūpintis patalpų švara ir tvarka ( dažnai vėdinti kambarius, valyti liečiamus paviršius, naudojant vandenį).

7. Būti drausmingi, mandagūs, klausyti bendrabučio darbuotojų.

8. Rūpestingai mokytis, nepraleidinėti pamokų.

9. Mokiniai gali išvykti į namus tik užsiregistravę į išvykstančių mokinių sąsiuvinį.

10. Materialiai atsakyti už nepataisomai sulaužytą inventorių.

11. Bendrabutyje mokiniai privalo vaikščioti su šlepetėmis.

12. Laikytis dienos režimo.

13. Mokiniai, negaunantys nemokamo maitinimo, naudojasi savo patalyne (pagalvės ir antklodės užvalkalais,  paklodėmis ir rankšluosčiais). 

Bendrabutyje draudžiama:

1. Pamokų metu būti bendrabutyje.

2. Pašaliniams asmenims  įeiti į gimnazijos bendrabutį. Jei nėra galimybių išspręsti klausimų/problemų telefonu ar internetu, susitikimą reikia suderinti iš anksto. Kontaktai skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje adresu: plungessaulesgim.eu

3. Į susitikimą su gimnazijos darbuotojais atvyksta iš anksto suderintu laiku ir dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

4. Gyventi bendrabutyje , kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

5. Naudoti fizinį, psichologinį smurtą mokiniams ir darbuotojams.

6. Žaisti azartinius ar kitus žaidimus, kurie gali sukelti grėsmę žmogaus sveikatai.

7. Atsinešti, turėti šaltųjų, šaunamųjų ginklų, sprogstamųjų priemonių.

8. Garsiai leisti muziką bendrabučio patalpose iš telefonų ir kitų prietaisų.

9. Būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų.

Atsinešti, turėti, vartoti alkoholį, narkotines psichotropines medžiagas, rūkyti bendrabutyje arba jo teritorijoje.

10. Po 22 val. svečiuotis kituose kambariuose.

11. Gyventi bendrabutyje , kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Už šių taisyklių nesilaikymą mokiniai  gali būti šalinami iš bendrabučio.

Informacija tėvams:

1. Atlydi mokinius iki gimnazijos bendrabučio.

2. Dalyvaudami bendrabučio renginiuose, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

3. Susirgus mokiniui, tėvai privalo informuoti bendrabučio auklėtoją (tel. Nr. 8 683 01488).

4. Jei nustatoma Covid-19 liga, tėvai nedelsiant informuoja bendrabučio auklėtoją, o pastarasis – direktorių.

5. Nuo rugsėjo 1 d. į gimnazijos bendrabutį pašaliniai asmenys nebus įleidžiami. Jei nėra galimybių išspręsti klausimų/problemų telefonu ar internetu, susitikimą reikia suderinti iš anksto.

6. Jeigu Jūs ar Jūsų šeimos nariai grįžote iš užsienio valstybių, kurios įtrauktos į Covid-19 paveiktų šalių sąrašą, 14 dienų izoliacija privaloma. Grįžus iš užsienio valstybės privaloma užpildyti specialią formą, kurią galima rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tinklapyje (https://nvsc.lrv.lt/).

7. Tėvams, rekomenduojama pastoviai stebėti vaikų sveikatą ir jei pasireiškia peršalimo požymiai, arba kiti požymiai panašūs į Covid-19, vaiko neleisti į švietimo įstaigą bei rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją ir laukti tolimesnių gydytojų nurodymų.

 

Susipažinau:______________________________________________________________________

                                                        (Mokinio vardas, pavardė, parašas)

 

Susipažinau:______________________________________________________________________

                                                       (Tėvų, (globėjų/rūpintojų) vardas, pavardė, parašas) 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook