Mokytojų tarybos posėdžiai

Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytojų tarybos posėdžiai

2017 – 2018 m. m.

 

I. 2017 m. rugpjūtis

1. Dėl mokytojų tarybos posėdžių sekretorių rinkimų (A.Budrys)

2. Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, atlikus papildomus vasaros darbus (N.Sakalauskaitė)

3. Dėl 2017 – 2018 m. m. ugdymo plano (B.Kaveckienė)

4. Dėl 2017 m. brandos egzaminų rezultatų (N.Sakalauskaitė)

5. Dėl 2017 – 2018 m. m. gimnazijos veiklos krypčių (A.Budrys)

6. Dėl 2017 – 2018 m. m. koordinacinės tarybos ir mokytojų tarybos posėdžių tematikos (A.Budrys)

II. 2017 m. spalis

1. I ir III klasių pristatymas (V.Grimalienė, klasių vadovai)

2. Kaip taikome (taikysime) rekomendacijas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje? (A.Vaškienė)

3. Dėl naujai atvykusių mokinių adaptacijos (K.Duobaitė-Petkuvienė)

4. Dėl gimnazijos vizijos ir misijos (A.Budrys)

III. 2018 m. vasaris

1. Dėl 2016 – 2017 m. m. I-ojo pusmečio rezultatų (N.Sakalauskaitė, A.Vaškienė, klasių vadovai)

IV. 2018 m. gegužė

1. Dėl papildomų darbų skyrimo kai kuriems IV klasių mokiniams (N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai)

V. 2018 m. birželis

1. Dėl papildomų darbų skyrimo kai kuriems I – III klasių mokiniams (N.Sakalauskaitė, I – III klasių vadovai)

2. Dėl dalyvavimo Plungės miesto šventėje (V.Grimalienė, darbo grupė)

3. Dėl gimnazijos savęs įsivertinimo rezultatų ir gairių 2018 – 2019 m. m. (A.Budrys, darbo grupė)

4.  Dėl 2017 -2018 m.m. I klasių mokinių žinių patikrinimų (B.Kaveckienė, lietuvių k., matematikos, užsienio k. metodinių grupių pirmininkai)

5. Dėl universaliosios tarybos sudėties (UT grupės nariai)

6. Dėl klasių komplektavimo 2018 – 2019 m. m. (N.Sakalauskaitė, B.Kaveckienė)

7. Kaip sekėsi vykdyti ugdymo plano prevencines ir kitas programas? (B.Kaveckienė, programų koordinatoriai)

VI. 2018 m. birželis

1. Dėl Plungės „Saulės“ gimnazijos ugdymo plano 2018 – 2019 m. m. (B.Kaveckienė, darbo grupė)

2. Dėl metinio veiklos plano 2018 – 2019 m. m. (V.Grimalienė, darbo grupė)

3. Dėl papildomų darbų rezultatų (N.Sakalauskaitė, klasių vadovai)

4. Dėl abituriento, pasiekusio puikių rezultatų moksle ir olimpiadose, premijavimo (N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai)

5. Dėl 2017 – 2018 m. m. pamokų lankomumo ir pažangumo rodiklių (N.Sakalauskaitė, A.Vaškienė)

6. Kaip sekėsi vykdyti užsibrėžtas gimnazijos veiklos kryptis 2017 – 2018 mokslo metais? (Administracija)

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook