Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2019 M. SPALIO MĖN.

1 d.

I b ir I c klasių gimnazistų susitikimas su Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurore Ligita Barauskiene

B.Burbienė, A.Lukočienė, I.Norgėlienė, I b ir I c klasių vadovės

3 d. (9.00 val. gimnazijos bibliotekoje)

Konstitucijos egzaminas

V.Račkauskas, S.Pranckevičienė

4 d.

7.30 val.

 

12.15 val.

 

14.00 val.

 

Šventinis „Labas rytas“ gimnazijos fojė

 

Šventinis koncertas „Tau, Mokytojau!“ gimnazijos aktų salėje

Šventinis koncertas mokytojams Plungės kultūros centre

 

V.Grimalienė, klasių seniūnų taryba, V.Raibužis

V.Grimalienė, E.Klimienė, V.Raibužis

Mokytojai

7 d. (per 7 pamoką aktų salėje)

Mokinių prezidento rinkimų debatai

V.Grimalienė, klasių seniūnų taryba

7 d. (per 7 pamoką 28, 43, 44, 45 kab.)

I klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikrinimas (diktantas)

B.Kaveckienė, D.Bagdonienė, A.Kraujutienė, V.Šidlauskienė, J.Mažuknė

Iki 8 d.

Susegti savo auklėjamosios klasės mokinių surinktą informaciją apie jų mokymosi stilius į segtuvus, esančius mokytojų kambaryje

N.Sakalauskaitė, klasių vadovai

8 d.

Sedos kautynių minėjimas (Dariaus ir Girėno g. 4, Seda)

V.Račkauskas, I – IV klasių gimnazistai

8 d. (per klasės valandėlę)

Gimnazisčių Gintarės Petraitytės ir Agnės Staupelytės įspūdžiai „Kai svajonės virsta tikrove. Grįžus iš verslumo stovyklos JAV“

I.Norgėlienė, III c, d, e klasių vadovai, M.Juzaitis, V.Raibužis, A.Šalkauskienė

8 d.

I a ir I d klasių gimnazistų susitikimas su Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurore Ligita Barauskiene

B.Burbienė, A.Lukočienė, I.Norgėlienė, I a ir I d klasių vadovės

9 d. (pertraukų metu pagal grafiką aktų salėje)

Mokinių prezidento rinkimai

V.Grimalienė, klasių seniūnų taryba

9 d. (per 7 pamoką 54 kab.)

Vaiko gerovės komisijos posėdis

A.Vaškienė, VGK nariai

10 d.

Išmani diena

S.Žilinskienė, D.Daukšienė, mokytojai

10 d. (per 2 pamoką 11, 12, 14, 29, 30, 36, 56, 57 kab.)

I klasių mokinių anglų kalbos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, L.Gailė, V.Kaktienė, A.Latakė, V.Stupelienė, L.Erminaitė, S.Toleikienė, S.Pranckevičienė, I.Tamošauskienė

12 – 13 d.

Taktinės integruotos pratybos Milašaičių, Šateikių ir Gadūnavo miškuose

V.Račkauskas, III – IV klasių gimnazistai

12 – 19 d.

Tarptautinio Erasmus+ projekto mokymo ir mokymosi veiklos Belgijoje 

L.Erminaitė, R.Gudienė, J.Mažuknė, 4 gimnazistų komanda

14 d. (per 1 pamoką 27, 32, 34, 49 kab.)

I klasių mokinių matematikos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, V.Lukavičienė, D.Vaškienė, E.Klovienė, D.Pečiulienė

15 d. (per klasės valandėlę aktų salėje)

Mokinių prezidento inauguracija

V.Grimalienė, klasių seniūnų taryba

17 d. (11.30 – 15.30 val. 6 kab.)

Mobiliosios bioklasės vizitas gimnazijoje

S.Žilinskienė, D.Daukšienė

17 d. (po 4 pamokų 46 kab.)

Menų, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

18 d.

Konkursas „Moksleivių poezijos ruduo Palangoje“ Palangos senojoje gimnazijoje

R.Damulienė, Filologų studijos nariai

18 d. (pagal parengtą grafiką gimnazijos bibliotekoje)

Užsiėmimas I-ų klasių gimnazistams „Asmeninių savybių, vertybių, gabumų, svajonių įtaka gyvenimui ir karjerai“.

I.Norgėlienė, užimtumo tarnybos specialistai

18 d.

Šaulių sąskrydis Telšiuose (Respublikos g. 32)

V.Račkauskas, III – IV klasių gimnazistai

18 d. (sporto salėje po sutrumpintų pamokų)

Pirmokų priimtuvės „Bendruomeniškumo šou“

V.Grimalienė, I – II klasių vadovai, V.Raibužis, A.Šalkauskienė

18 d. (gimnazijos bibliotekoje ir aktų salėje)

Paskaitos I-ų klasių gimnazistams, įgyvendinant ugdymo karjerai ir alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programas

Pastaba. I-ų klasių gimnazistams pamokos nevyks

B.Burbienė, A.Lukočienė, I.Norgėlienė, M.Juzaitis, V.Raibužis

20 d.

Šaudymo pratybos Telšiuose (Respublikos g. 32)

V.Račkauskas, III – IV klasių gimnazistai

20 d.

Parengti 2019 – 2020 m. m. rugsėjo mėnesio pamokų lankomumo analizę lyginant su 2018 – 2019 m. m. rugsėjo mėn.

A.Vaškienė

21 d. (po 4 pamokų gimnazijos fojė)

Akcija „Konstitucija gyvai“ 

S.Pranckevičienė, I a, d, II a, b, c klasių gimnazistai

21 d. (per 7 pamoką 28, 43, 44, 45 kab.)

I klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikrinimas (teksto suvokimas)

B.Kaveckienė, D.Bagdonienė, A.Kraujutienė, R.Barniškienė, J.Mažuknė

22 d. (per 8 pamoką 53 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pupinikienė

23 d. (po 7 pamokų 14 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Latakė

23 d. (per 1 pamoką 42 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

23 d. (po 7 pamoką 18 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Kajutienė

23 d. (13.00 val. Plungės PŠPC)

Popietė „Kuoki graži mona Žemaitėjė“

R.Barniškienė, etninės kultūros būrelio nariai

24 d.

Išvyka į karjeros festivalį STUDFEST Kauno „Žalgirio“ arenoje

I.Norgėlienė, gimnazistų grupė

24 d. (aktų salėje)

Teatro popietė, skirta Žemaitijos 800 metų jubiliejui „Gyvenu Žemaitijuo – kalbu žemaitiška“

D.Gedvilienė, A.Kraujutienė, V.Raibužis

24 d. (po 4 pamokų 54 kab.)

Projekto „Raktai į sėkmę“ programos integravimo aptarimas

A.Vaškienė, I klasių vadovai

25 – 27 d.

Taktinės integruotos pratybos Milašaičių, Šateikių ir Gadūnavo miškuose

V.Račkauskas, III – IV klasių gimnazistai

26 d.

Respublikinis drožėjų konkursas Rokiškyje

V.Raibužis, II c klasės gimnazistas P.Mikšta

28 – 31 d.

Mokinių rudens atostogos

 

28 d. (9.00 – 11.00 val. 6 kab.)

Klaipėdos rajono gamtos mokslų mokytojų viešnagė „Saulės“ gimnazijoje

S.Žilinskienė

29 d. (8.00 val. 45 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Kraujutienė

29 d. (9.00 val. aktų salėje)

Privalomi higienos mokymai mokytojams ir gimnazijos darbuotojams

B.Burbienė, I.Lapienė

Iki 31 d.

Užpildyti savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas už sausio – spalio mėn.

Mokytojai, pagalbos specialistai

Spalio mėnesį

Pamokų stebėjimas (M.Aniščenko, E.Klimienė, A.Daržinskienė, V.Stupelienė)

V.Grimalienė, N.Sakalauskaitė

Spalio mėnesį

Gimnazijos sveikatos projekto „Mokinys – mokiniui: sveikai, atkakliai, emocionaliai“ veiklos

J.Mažuknė

Spalio mėnesį

Tradicinė jaunųjų maltiečių mugė „Gerumo sparnai“

J.Mažuknė

Spalio mėnesį

Mokytojos A.Daržinskienės ir Visuomenės sveikatos biuro specialistės B.Burbienės integruota pamokos „Saugokime akis“ I – III klasių gimnazistams

Klasių vadovai

Spalio – lapkričio mėn.

Vaikinų U16 futbolo 5x5 varžybos

S.Smilgevičius

 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook