Mėnesio veiklos planas

 VEIKLOS PLANAS 2019 M. SAUSIO MĖN.

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos gimnazistams

 

4 d.

Parengtą metodinės grupės medžiagą archyvui (grupės sudėtis iki 2018 m. rugsėjo 1 d. ir nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., 2018 m. metodinės grupės veiklos planas ir 2018 m. protokolai) įsegti į metodinės grupės aplanką mokytojų kambaryje

Metodinių grupių pirmininkai

4 d.

Sutvarkyti metodinių grupių spintelėse esančius grupės dokumentus (spintelės neužrakinti)

Metodinių grupių pirmininkai

2 d.

Chemijos olimpiados mokyklinis turas I – III klasių gimnazistams

A.Lukočienė, S.Žilinskienė

Iki 7 d.

Akcija „Knygų Kalėdos 2018

I.Norgėlienė, N.Kazlauskienė, mokytojai, gimnazistai, bendruomenės nariai

8 d. (per 8 pamoką 42 kab.)

Biologijos olimpiados mokyklinis turas I – III klasių gimnazistams

D.Daukšienė, A.Kauliuvienė

9 d. (po 5 pamokų 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

Iki 11 d.

Parengti klasių pamokų lankomumo ataskaitas už 2018 m. gruodžio mėn. ir jas susegti į klasių bylas

A.Vaškienė, klasių vadovai

11 d. (8.00 val. – 8.10 val.)

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti

V.Grimalienė, J.Mažuknė, kabinetų vadovai, Tolerancijos klubo ir mokinių parlamento nariai

11 d. (17.00 val. Plungės kultūros centre)

Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choro „Tėvynės ilgesys“ koncertas, skirtas choro kūrybinės veiklos 30-mečiui paminėti

E.Klimienė, gimnazistai, mokytojai

13 d.

Dalyvavimas renginiuose, skirtuose Laisvės gynėjų dienai paminėti

Mokytojai, gimnazistai, darbuotojai

14 d. (per 7 pamoką 14 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Latakė

15 d.

Pamokos nevyks (pravesta 2018-12-21)

 

15 d. (9.00 val. – 15.45 val. aktų salėje)

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.

LQL seminaras „Raktais į sėkmę“

20 mokytojų grupė

15 d. (9.00 val. 52 kab.)

Fizikos olimpiados mokyklinis turas

A.Lukavičius, P.Razgaitis

Iki 16 d.

Pristatyti švietimo skyriui parengtus gimnazistų kūrybinius darbus Jaunųjų filologų konkursui

J.Mažuknė

16 d.

Vyks 1 – 4 pamokos pagal trečiadienio pamokų tvarkaraštį (pamokos trukmė – 45 min.)

 

16 d. (12.00 val. – 18.30 val. aktų salėje)

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.

LQL seminaras „Raktais į sėkmę“

20 mokytojų grupė

16 d. (13.00 val. Plungės TVM)

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso varžybos

S.Smilgevičius

17 d. (4 pamoka 17 kab.)

Atvira, integruota muzikos ir technologijų pamoka „Lino kelias“ III klasių gimnazistams

E.Klimienė, B.Valužienė

17 d. (po 5 pamokų gimnazijos bibliotekoje)

Meninio skaitymo konkurso mokyklinis turas

R.Damulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

Iki 18 d.

Parengti metodinės grupės darbo planą 2019 metams ir pristatyti direktoriaus pavaduotojai Birutei Kaveckienei

Metodinių grupių pirmininkai

Iki 18 d.

Sukelti metodinės grupės mokytojų savianalizės anketas į elektroninį aplanką ir pristatyti direktoriaus pavaduotojai Birutei Kaveckienei

Metodinių grupių pirmininkai

18 d.

XII etnokultūrinė šalies mokinių konferencija „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje

R.Barniškienė, III – IV klasių 7 gimnazistų komanda

19 – 20 d.

Tradicinis jaunųjų šaulių naktinis žygis „Klaipėdos sukilėlių keliais“ (Palanga – Klaipėda)

V.Račkauskas

22 d. (per klasės valandėlę aktų salėje.)

Klasės valandėlė III a ir III e klasių gimnazistams „Kūrybiškas problemų sprendimas“ (integruojame Ugdymą karjerai)

K.Duobaitė-Petkuvienė, R.Gudienė, R.Damulienė

22 d. (po 4 pamokų 46 kab.)

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

Iki 23 d.

Įskaitų laikymas, keičiantiems mokomąjį dalyką, dalyko kursą, mokėjimo lygį

B.Kaveckienė, III ir IV klasių vadovai, dalykų mokytojai

23 d. (per 1 ir 2 pamokas 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados mokyklinis turas

R.Damulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

23 d. (po 7 pamokų 18 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Kajutienė

23 d. (po 7 pamokų 53 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pupinikienė

24 d. (per 4 pamoką 42 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

24 d. (13.15 val. Plungės viešojoje bibliotekoje)

Atvira, integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos pamoka „Pasakos skaitymo KITAIP galimybės“ (dalinė Erasmus+ projekto „Hooked on Mathematics“ integracija)

J.Mažuknė, L.Erminaitė, S.Toleikienė, L.Gailė, D.Bagdonienė, A.Latakė

Iki 25 d. 15.00 val.

Išvesti I-ą pusmetį

Dalykų mokytojai

28 d.

Vyks 3 sutrumpintos pagal trečiadienio pamokų tvarkaraštį 5-ta, 6-ta ir 7-ta pamokos (pamokos trukmė – 30 min.)

 

28 d. (10.00 val. – 15.30 val.)

Karjeros diena (programa pridedama)

I.Norgėlienė, darbo grupė

29 d. (per klasės valandėlę 47 kab.)

Klasės valandėlė III f klasės gimnazistams „Kūrybiškas problemų sprendimas“ (integruojame Ugdymą karjerai)

K.Duobaitė-Petkuvienė

29 d.

Klasių ir mokytojų kolektyvo, jaunųjų šaulių, mokinių parlamento, jaunųjų plungiškių, Lietuvos moksleivių sąjungos Plungės skyriaus, Interact klubo, žurnalistų būrelio, jaunųjų maltiečių ir Tolerancijos klubo narių fotografavimas (gimnazijos sporto salėje pagal sudarytą grafiką)

N.Sakalauskaitė, A.Budrys, A.Šalkauskienė

30 d. (14.00 val. Senamiesčio mokykloje)

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių smiginio varžybos

D.Pečiulienė

30 d.

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių štangos rovimo varžybos

 

S.Smilgevičius

30 d.

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Dėl koordinacinės tarybos veiklos plano 2019 metams

2. Dėl gimnazijos renginių plano 2019 metams

3. Dėl metodinių grupių veiklos planų 2019 metams derinimo

 

A.Budrys

V.Grimalienė

B.Kaveckienė

Iki 31 d.

Pakoreguoti III – IV klasių individualių ugdymo planų suvestines – lenteles ir pristatyti direktoriaus pavaduotojai Birutei Kaveckienei

III ir IV klasių vadovai

Sausio mėnesį

Projekto „Laimingas vanduo“ veiklos

A.Lukočienė

Sausio mėnesį

Projektas „Svajok, veik, nebijok“

V.Račkauskas, I klasių gimnazistai

 

___________________________________

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook