Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2019 M. GEGUŽĖS MĖN.

2 d. (3 – 4 pamokos 34 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas 4A (5 gr.) abiturientams

V.Lukavičienė

2 – 4 d.

XXXI Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinis etapas Birštono gimnazijoje

S.Juzaitienė, III b klasės gimnazistas Adomas Gedvilas, IV a klasės gimnazistas Dainoras Salys

2 – 4 d.

Respublikinis jaunųjų filologų konkursas Palangos V.Jurgučio pagrindinėje mokykloje

R.Damulienė, N.Sakalauskaitė, III f klasės gimnazistė Gabrielė Drakšaitė, IV f klasės gimnazistė Ieva Nekytė

2 d.

Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynių „LadyGolas“ superfinalas Prienų pramogų ir sporto arenoje

D.Pečiulienė

3 d. (11.00 val.)

Konferencija „Juozo Tumo-Vaižganto visuomeninė ir leidybinė veikla Žemaitijoje“ Plungės viešojoje bibliotekoje – laikrodinėje

Lietuvių kalbos mokytojos, III klasių gimnazistų grupė

3 d. (per 4 pamoką aktų salėje)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio susitikimas – pokalbis „Sėkmės istorija“ su gimnazistais ir mokytojais

A.Budrys, I.Norgėlienė, I – II klasių gimnazistai

3 d.

2018 – 2019 metų Lietuvos mokyklų žaidynių merginų krepšinio 5x5 zoninės varžybos Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje

D.Pečiulienė

3 d. (9.00 val. – 9.40 val.)

Atvirų durų diena Plungės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje

I.Norgėlienė, I a, b, c klasių gimnazistai

6 d. (1 – 2 pamokos 34 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas 4A (3 gr.) abiturientams

V.Lukavičienė

7 d. (per 6 pamoką 58 kab.)

Ekonomikos ir verslumo egzaminas

I.Tamošauskienė, IV kl. I grupės gimnazistai

7 d. (po 7 pamokų bibliotekoje)

Interaktyvus mokymasis. Lantel mokymo priemonių pristatymas

M.Juzaitis, I.Norgėlienė

7 d. (16.00 val.)

Dalyvavimas renginyje, skirtame Lietuvos šaulių sąjungos 100 metų jubiliejui paminėti

V.Račkauskas, jaunieji šauliai

7 d. (15.00 val.)

Orientavimosi sporto varžybos Plungės akademiko A.Jucio progimnazijoje

S.Smilgevičius

7 d. (per klasės valandėlę)

Užsienio kalbų diena

A.Latakė, A.Daržinskienė

7 d.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena (per istorijos, lietuvių kalbos pamokas)

Istorijos ir lietuvių kalbos mokytojai

8 d. (po 4 pamokų 48 kab.)

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo darbo grupės susirinkimas

N.Sakalauskaitė

8 d. (13.00 val.)

Rajoninės GOLO varžybos Plungės „Saulės“ gimnazijoje

S.Smilgevičius

8 d. (5 – 6 pamokos)

Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka (III klasė)

V.Kaktienė, I.Zaborskienė

9 d. (3, 4, 5 pamokos 27 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas 4A (2 gr.) abiturientams

D.Vaškienė

9 d.

10-asis konkursas „Europos egzaminas“

S.Pranckevičienė, V.Račkauskas

9 d.

Europos diena (per istorijos ir geografijos pamokas)

Istorijos ir geografijos mokytojai

9 d. (15.00 val.)

Temidės konkursas

 

V.Račkauskas

Iki 10 d.

Parengti klasių pamokų lankomumo ataskaitas už 2019 m. balandžio mėnesį ir jas susegti į klasių bylas

A.Vaškienė, klasių vadovai

10 d.

Pamokos abiturientams nevyks („Saulės“ gimnazijos ugdymo plano 9 punktas)

 

10 d. (per 5 pamoką)

Pamoka, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti Plungės viešojoje bibliotekoje

S.Pranckevičienė, I b klasės gimnazistai

11 d. (8.00 val. – 12.00 val., 27, 29, 47, 49, 55, 57 kab.)

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas

N.Sakalauskaitė, A.Budrys, D.Vaškienė, R.Gudienė, A.Vaičikauskienė, A.Lukočienė, N.Kazlauskienė, B.Kaveckienė, A.Šalkauskienė, Z.Labogienė, M.Juzaitis

11 – 18 d.

Erasmus+ projekto „Hooked on Mathematics“ veiklos Rumunijoje

L.Erminaitė, J.Mažuknė

12 d. (sporto salėje)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai ir referendumai

A.Šalkauskienė, B.Kaveckienė

14 d. (1 – 2 pamokos 33 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas 4A (1 gr.) abiturientams

I.Lukauskienė

14 – 16 d.

Bandomasis chemijos valstybinis brandos egzaminas

A.Lukočienė, S.Žilinskienė

15 d. (13.30 val. aktų salėje)

Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai gimnazijos darbuotojams

A.Šalkauskienė, mokytojai, darbuotojai

15 d. (10.00 val.)

Olimpinė diena Plungėje (Oginskių dvaro parke prie „Žirgyno“)

V.Grimalienė, klasių vadovai

16 d. (per 4 pamoką 42 kab.)

Projektinių darbų pristatymas III – IV klasių mokiniams

B.Kaveckienė, D.Daukšienė, A.Lukočienė

16 d. (3 – 4 pamokos 49 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas 4A (4 gr.) abiturientams

E.Klovienė

16 d. (5, 6, 7 pamokos 32 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas 4B (2 gr.) abiturientams

I.Stasytienė

16 d. (3 – 4 pamokos 32 kab.)

Bandomasis PUPP II a klasės gimnazistams

I.Stasytienė

16 d.

Sportinio šokio šventė

K.Savickienė

Iki 17 d. (raštinėje)

Pateikti prašymus dėl kitų mokslo metų (auklėjamųjų klasių, krūvių, tvarkaraščio, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektinės veiklos ir kt.)

Mokytojai

Iki 17 d.

Pateikti prašymus tęsti mokymąsi Plungės „Saulės“ gimnazijoje II klasių mokiniams (surenka klasių vadovai, registruoja gimnazijos raštinėje)

II klasių vadovai

Iki 17 d.

Pateikti pageidavimus – pasiūlymus Neformalaus švietimo programų vykdymui 2019 – 2020 m. m. (pagal parengtą formą atnešti į 9 kab. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei)

Neformalaus švietimo programų vadovai, dalykų mokytojai

17 d. (per 4 pamoką, 44,45, 47 kab.)

I klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikrinimas (diktantas)

B.Kaveckienė, D.Bagdonienė, A.Kraujutienė, R.Barniškienė

17 d. (per 2 pamoką)

Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka (III klasė)

V.Kaktienė, I.Zaborskienė

17 d.

Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinių mokomosios bendrovės „DEMIN 31“ pristatymas mokomųjų bendrovių mugėje Prezidentūroje (Vilniuje)

I.Tamošauskienė, III b klasės gimnazistai Gabrielė Gečaitė, Eglė Ošurkovaitė, Orestas Jonušas, III c klasės gimnazistė Agnė Staupelytė

18 d. (10.00 val.)

Pamaldos už žuvusiuosius Lietuvos patriotus Plungės Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Paminklų žuvusiems partizanams ir politiniams kaliniams šventinimas

V.Račkauskas, S.Smilgevičius, jaunieji šauliai

20 d. (3 – 4 pamokos 48 kab.)

Bandomasis PUPP II b klasės gimnazistams

R.Gudienė

21 d. (42 kab.)

Klasės valandėlė II b klasės gimnazistams „Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir prevencija“

A.Lukočienė, B.Burbienė, I.Mockė

21 d. (po 4 pamokų 42 kab.)

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

21 d. (14.00 val.)

Lengvosios atletikos varžybos Senamiesčio mokykloje

S.Smilgevičius

22 d. (po 7 pamokų 14 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Latakė

22 d. (po 7 pamokų 53 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pupinikienė

22 d. (po 7 pamokų 18 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Kajutienė

22 d. (15.00 val. 58 kab.)

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus IV s klasės abiturientams

R. Smilingienė

23 d.

Paskutinio skambučio šventė IV s klasės abiturientams

R.Česnauskienė

23 d.

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus

 

N.Sakalauskaitė

23 d. (iki 12.00 val.)

Išvesti II pusmečio ir metinius įvertinimus abiturientams

Dalykų mokytojai

24 d. (per 1 pamoką 27, 48, 49 kab.)

I klasių mokinių matematikos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, D.Vaškienė, R.Gudienė, V.Lukavičienė

24 d.

Paskutinio skambučio šventė 51 laidos abiturientams

13.30 val. – klasių valandėlės

14.15 val. – bendra abiturientų nuotrauka gimnazijos kieme

14.30 val. – šventė sporto salėje

V.Grimalienė

III – IV klasių vadovai

V.Raibužis, A.Šalkauskienė

24 d. (8.45 val. – 10.40 val. sporto salėje)

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) I dalies (teksto suvokimo, kalbos pažinimo ir vartojimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė, A.Šalkauskienė

24 – 26 d.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos aktyvo renginys Pervalkoje

I.Tamošauskienė

Iki 25 d. (31 kab.)

Pateikti informaciją apie pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektinės veiklos, neformalaus švietimo pasiūlą 2019 – 2020 m. m.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki 25 d.

Pateikti 2019 – 2020 m. m. numatomus organizuoti renginius, akcijas, prevencijas, pasiūlymus pažintinėms kultūrinėms dienoms organizuoti (pagal parengtą formą atnešti į 9 kab. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei arba siųsti el. paštu grimavita@gmail.com )

Metodinių grupių pirmininkai

26 d. (sporto salė)

Rinkimai į Europos Parlamentą ir galimas Respublikos Prezidento rinkimų pakartotinis balsavimas

A.Šalkauskienė, B.Kaveckienė

27 d. (per 6 pamoką 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

27 d. (8.45 val. – 11.30 val. sporto salėje)

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) II dalies (teksto kūrimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė, A.Šalkauskienė

28 d. (9.00 – 17.00 val.)

Respublikinio R.Harvudo vardo mokinių meninės raiškos konkurso baigiamasis renginys Žemaičių dailės muziejuje

J.Mažuknė, Tolerancijos centro mokiniai, savanoriai

28 d. (8.45 val. – 12.00 val.)

Chemijos valstybinis brandos egzaminas Senamiesčio mokykloje

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

29 d.

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Neformalaus švietimo, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektinės veiklos poreikis ir pasiūla 2019 – 2020 m. m.

2. Pasiūlymai 2019 – 2020 m. m. ugdymo planui

 

V.Grimalienė, B.Kaveckienė, L.Erminaitė

 

B.Kaveckienė

29 d. (13.45 val.)

Individualaus ugdymo plano pristatymas Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 10-ų klasių mokinimas („Ryto“ pagrindinės mokyklos skaitykloje)

B.Kaveckienė

30 d. (10.00 val. aktų salėje)

Individualaus ugdymo plano pristatymas Plungės Senamiesčio mokyklos 10-ų klasių mokiniams

B.Kaveckienė

30 d. (per 2 pamoką 11, 12, 14, 56,57, 30 kab.)

I klasių mokinių anglų kalbos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, L.Gailė, L.Erminaitė, A.Latakė, S.Toleikienė, V.Kaktienė, V.Stupelienė

30 d. (per 4 pamoką 42 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

30 d. (8.45 val. – 12.00 val.)

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas „Ryto“ pagrindinėje ir Senamiesčio mokyklose

 

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

Iki 31 d.

Užpildyti neformalaus švietimo programų įsivertinimas (pagal pateiktas anketas siųsti el. paštu grimavita@gmail.com )

Neformalaus švietimo programų vadovai

31 d. (per 4 pamoką 44, 45, 47 kab.)

I klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikrinimas (teksto suvokimas)

B.Kaveckienė, D.Bagdonienė, A.Kraujutienė, J.Mažuknė

31 d.

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ respublikinis turas Kėdainiuose

V.Raibužis, I c klasės gimnazistas Paulius Mikšta

Gegužės mėnesį (naujo pastato I aukšto koridoriuje)

I – II klasių gimnazistų darbų paroda, skirta Pasaulinei dienai be tabako

I.Zaborskienė

Gegužės mėnesį (aktų salėje)

Susitikimas – pokalbis „Individualaus ugdymo plano sudarymo galimybės Plungės „Saulės“ gimnazijoje“ su būsimų III klasių mokinių tėvais

B.Kaveckienė

Gegužės mėnesį

Respublikinės vaikinų krepšinio Basketnews.lt finalinės varžybos

E.Timofejevas

Gegužės mėnesį

Dalyvavimas „Karjeros kodo“ programos renginyje

L.Erminaitė

Gegužės mėnesį

XIX jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje „St.Riauba – Žemaitijos Andersenas“

V.Raibužis, B.Valužienė, I b klasės gimnazistė Kotryna Sokolovaitė, III b klasės gimnazistė Gabrielė Gečaitė, IV c klasės gimnazistas Kazimieras Justinas Vaitkus

Gegužės mėnesį

Projektas „Laimingas vanduo“

A.Lukočienė, II b klasės gimnazistai

Gegužės mėnesį

Vaikų piešinių konkursas „Lietuvos vaikų balsas“

I.Zaborskienė, II klasių gimnazistai

Gegužės mėnesį

Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Regiu muziką“

I.Zaborskienė, gimnazistai

Gegužės mėnesį

Akcija „Sveiki dantys – spindinti šypsena“

B.Burbienė

Gegužės mėnesį (iki birželio 7 d.)

Įskaitos mokiniams, atliekantiems individualių ugdymo planų pakeitimus

III-ių klasių dalykų mokytojai ir klasių vadovai

Birželio 1 d. (8.45 val. – 13.00 val.)

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas „Ryto“ pagrindinėje ir Senamiesčio mokyklose

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

Birželio 1 d. (8.45 val. – 12.30 val. sporto salėje)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas „Saulės“ gimnazijoje

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė, A.Šalkauskienė

Birželio 4 d.

Individualių ugdymo planų pristatymas ir sudarymas „Saulės“ gimnazijos II a ir II b klasių mokiniams

II klasių vadovai, E.Stasytis, B.Kaveckienė

 

___________________________________

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook