Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2020 M. SAUSIO MĖN.

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio   3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos gimnazistams

 

6 d.

Parengti ir įsegti į metodinės grupės aplanką mokytojų kambaryje metodinės grupės medžiagą archyvavimui (metodinės grupės sudėtis, 2019 m. metodinės grupės veiklos, 2019 m. protokolai)

Metodinių grupių pirmininkai

6 d.

Sutvarkyti metodinių grupių dokumentus, esančius spintelėse mokytojų kambaryje

Metodinių grupių pirmininkai

6 d.

Respublikinis moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkursas – paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ tema – „Mano angelas sargas“ Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

V.Raibužis, I c kl. Aurimas Bladyčka, II c kl. Paulius Mikšta

11 d.

Tradicinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ Laisvės gynėjams atminti

V.Račkauskas, jaunieji šauliai

12 d.

Dalyvavimas renginiuose, skirtuose Laisvės gynėjų dienai paminėti:

12 val. Šv.Mišios Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje

Po Šv.Mišių paminėjimas ir žvakučių uždegimas prie Laisvės paminklo

13.30 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimo koncertas Plungės kultūros centre

14.00 val. Kino filmas „Mes dainuosim“

 

Gimnazijos bendruomenės nariai

 

V.Račkauskas, A.Budrys, jaunieji šauliai

13 d. (8.00 – 8.10 val. gimnazijos foje)

Pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

J.Mažuknė

14 d. (per 3 pamoką)

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados mokyklinis turas (lietuvių kalbos mokytojų kabinetuose)

A.Kraujutienė, lietuvių kalbos mokytojos

14 d. (5 pamoka 36 kab.)

Atvira integruota istorijos ir matematikos pamoka II c klasės gimnazistams (vykdomas tarptautinis ERASMUS+ projektas „Hooked on Mathematics“)

S.Pranckevičienė, V.Lukavičienė

14 d. (po 7 pamokų 46 kab.)

Menų, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

Iki 15 d.

Kalėdinė knygų dovanojimo akcija

I.Norgėlienė, gimnazijos bendruomenė

Iki 15 d.

Pateikti pasiūlymus 2020 m. metiniam renginių planui pagal pateiktą formą direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei el.paštu grimavita@gmail.com

Dalykų mokytojai

Iki 15 d.

Jaunųjų filologų konkursas

A.Kraujutienė, R.Barniškienė, J.Mažuknė

15 d. (po 7 pamokų 14 kab.)

 

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Latakė

15 d.

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9 klasių mokinių stalo teniso varžybos Plungės technologijų ir verslo mokykloje

S.Smilgevičius

16 d. (per 1 ir 2 pamokas 52 kab.)

Fizikos olimpiados mokyklinis turas

A.Lukavičius, P.Razgaitis

16 d. (11.30 – 14.00 val.)

Lietuvos mokyklų merginų U16 Futsal „Lady Golas“ žaidynės Plungės „Saulės“ gimnazijoje

D.Pečiulienė

16 d. (12.10 – 14.10 val. gimnazijos bibliotekoje)

„Žinių liftas“. Mokinių ir mokytojų susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos dėstytojais ir LR Seimo nariu Jonu Varkaliu

I.Norgėlienė, A.Budrys,  III – IV klasių vadovės

Iki 17 d.

Parengti metodinės grupės darbo planą 2020 metams ir pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

17 d.

Respublikinė mokytojų metodinė konferencija „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: Ar tikrai viskas taip paprasta?“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje

D.Daukšienė, P.Razgaitis, S.Žilinskienė

19 – 20 d.

Tradicinis mokinių naktinis pėsčiųjų žygis „Klaipėdos sukilėlių keliais“

V.Račkauskas, jaunieji šauliai

Iki 21 d.

Įskaitų laikymas, keičiantiems mokomąjį dalyką, dalyko kursą, mokėjimo lygį

B.Kaveckienė, III ir IV klasių vadovai, dalykų mokytojai

22 d. (8.50 – 9.50 val. 34 kab.)

Tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2020“ I etapas

B.Kaveckienė, R.Gudienė, V.Lukavičienė

22 d. (per 7 pamoką gimnazijos bibliotekoje)

Mokinių meninio skaitymo konkursas

A.Kraujutienė

22 d. (per 6 pamoką 45 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Kraujutienė

22 d. (po 7 pamokų 18 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Kajutienė

23 d. (po 7 pamokų 53 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pupinikienė

23 d. (17.00 val. mokytojų kambaryje)

Gimnazijos tarybos posėdis:

1. Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

2. 2020 metų veiklos užduotys, siektini rezultatai

 

A.Budrys

GT nariai

24 d.

Pirmojo pusmečio pabaiga. Išvesti I-ąjį pusmetį iki 17.00 val.

Dalykų mokytojai

24 d. (per 6 – 8 pamokas bibliotekoje ir aktų salėje)

Filmų Holokausto tema peržiūra ir aptarimas (Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai 01.27 paminėti)

J.Mažuknė, I.Norgėlienė, M.Juzaitis, V.Raibužis

24 d. (po 7 pamokų 42 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

24 d.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos respublikinis konkursas mokiniams ADVENTUR 2020 Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO Vilniuje

I.Tamošauskienė, 3 gimnazistų komanda

24 – 30 d.

ERASMUS+ strateginių partnerysčių projekto

„Foreign Language Teaching into the Future“ mokymai Hamer feste (Norvegijoje)

L.Erminaitė, G.Valauskienė, A.Latakė

25 – 26 d.

Integruotos taktinės pratybos Milašaičių ir Šateikių miškuose

V.Račkauskas, jaunieji šauliai

27 d.

Karjeros diena. Veiklos pagal Karjeros dienos renginių programą

I.Norgėlienė, darbo grupė, klasių vadovai, dalykų mokytojai, M.Juzaitis, V.Raibužis

28 d. (per klasės valandėlę)

III klasių gimnazistų apklausa

A.Vaškienė, N.Sakalauskaitė, III klasių vadovės, VU studentė

29 d. (per 2 ir 3 pamokas aktų salėje)

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas ir Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas projektas „Ar garini, ar rūkai – vis tiek save žudai“

A.Vaškienė, A.Lukočienė, 100 gimnazistų grupė

29 d.

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Dėl koordinacinės tarybos veiklos plano 2020 metais

2. Dėl gimnazijos renginių plano 2020 metais

3. Dėl metodinių grupių veiklos planų 2020 metais derinimo

 

A.Budrys

V.Grimalienė

B.Kaveckienė

30 d. (po 7 pamokų 48 kab.)

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas

R.Gudienė

Iki 31 d.

Kultūros paso edukacinių programų planavimas 2020 m. Pateikti pageidavimus direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei el.paštu grimavita@gmail.com

Klasių vadovai

Iki 31 d.

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei pakoreguotas III – IV klasių individualių ugdymo planų suvestines – lenteles

III ir IV klasių vadovai

Sausio mėnesį

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų 3x3 krepšinio varžybos Plungės „Saulės“ gimnazijoje

D.Pečiulienė, S.Smilgevičius

Sausio mėnesį (54 kab.)

Vaiko Gerovės komisijos posėdis

A.Vaškienė, komisijos nariai

Sausio – vasario mėn.

Kūrybinių eskizų konkursas

„Abra kadabra! Gimnazija, pasipuošk!“

V.Grimalienė, darbo grupė

 

 


Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook