Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2018 M. GEGUŽĖS MĖN.

Balandžio 30 d. – gegužės 1 d.

LFMA 24-oji ataskaitinė rinkiminė konferencija „Netradicinių ugdymosi aplinkų ir metodų įtaka mokinio pažangai“ Vydmantuose

 

A.Lukavičius

2 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino darbų vertintojų mokymai Klaipėdos turizmo mokykloje

 

R.Damulienė, R.Barniškienė

2 d. (14.00 val.)

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų kroso estafetės bėgimas M.Oginskio parke

 

D.Pečiulienė

2 d.

Mokslinė – praktinė konferencija „Jaunojo tyrėjo veikla 2018“ Šiaulių universiteto Botanikos sode

S.Žilinskienė, D.Daukšienė, I.Tamošauskienė, II d klasės mokinės R.Raišuotytė, I.Rimeikytė, R.Petrikaitė, A.Grabauskaitė

2 – 3 d.

Nacionalinė geografijos olimpiada Kaune

I.Tamošauskienė, IV c klasės mokinė Akvilė Baltmiškytė

3 d. (6 – 7 pamokos 32 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas IV B (2 gr.) gimnazistams

I.Stasytienė

4 d.

 Jaunųjų dizainerių konkursas „Kitokia mada“ Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje

B.Valužienė, 6 gimnazistų grupė

5 d.

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų „BASKETNEWS.LT TAURĖ 2018“ varžybos

D.Pečiulienė, E.Timofejevas

5 d.

Saulės diena „Saulės kodas“

R.Barniškienė

5 d.

Anglų kalbos VBE klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Plungės „Saulės“ gimnazijoje, „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ir Senamiesčio mokykloje

 

N.Sakalauskaitė, A.Budrys, vykdymo grupė, IV klasių vadovai

7 d. (2 – 3 pamokos Plungės parke)

Pamokos netradicinėse erdvėse III B2 (7 gr.) gimnazistams „Unknown facts about Oginski park“

S.Toleikienė

7 d. (per 3 pamoką)

Pamoka pradinių klasių mokiniams apie Europos sąjungą ir Europos Parlamentą Vyskupo M.Valančiaus pradinėje mokykloje

S.Pranckevičienė

7 d. (po 3 pamokų gimnazijos kieme)

Renginys, skirtas Europos dienai paminėti pradinių klasių mokiniams

I.Tamošauskienė

7 d. (2 – 3 pamokos Plungės parke)

Geografijos pamoka „Upės. Upės darbai“ III B (1 gr.) gimnazistams

I.Tamošauskienė

7 d. (14.00 val.)

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų spartakiada Plungės Senamiesčio mokykloje

D.Pečiulienė, S.Smilgevičius

7 d. (3 – 4 pamokos 48 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas IV B (1 gr.) gimnazistams

R.Gudienė

7 d. (3 – 4 pamokos 32 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas IV A (1 gr.) gimnazistams

 

I.Stasytienė

7 d. (per 6 pamoką aktų salėje)

Renginys, skirtas Europos dienai paminėti.

Diskusija gimnazistams „Ką daryti su ES? Išlaikyti tokią pačią negalima keisti! Kur dedame kablelį? Kiek ir kokios ES reikia Lietuvai ir jos jaunimui?“

Lektorius – Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto Briuselyje narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis

A.Budrys, S.Pranckevičienė, I.Tamošauskienė, D.Pečiulienė, B.Kaveckienė, D.Gedvilienė, M.Juzaitis, A.Viluckis, istorijos mokytojai

7 d. (9.00 val. – 13.00 val.)

Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas PISA

N.Sakalauskaitė

7 – 21 d.

Gimnazistų adaptacijos tyrimo II dalis

K.Duobaitė-Petkuvienė, klasių vadovai

8 d. (47 kab.)

Klasės valandėlė IV g klasės gimnazistams „Stresinės situacijos ir jų valdymas“ (psichinė sveikata)

K.Duobaitė-Petkuvienė, J.Mažuknė

8 d. (5 – 6 pamokos 36 kab.)

Bandomasis istorijos valstybinis egzaminas IV A (2 gr.) gimnazistams

S.Pranckevičienė

8 d. (per klasės valandėlę aktų salėje)

Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrosios programos paskaita „Vyro lytiškumo ugdymas“ III-ių ir IV-ų klasių vaikinams. Lektorius Julius Mažonas

J.Mažuknė, klasių vadovai, A.Viluckis, M.Juzaitis

Iki 9 d.

Parengti pamokų lankomumo ataskaitas už 2018 m. balandžio mėn.

A.Vaškienė, klasių vadovai

9 d. (1 – 2 pamokos Plungės parke)

Pamokos netradicinėse erdvėse III B2 (5 gr.) gimnazistams „Unknown facts about Oginski park“

S.Toleikienė

9 d. (nuo 12.00 val. Plungės miesto Senamiesčio aikštėje)

Renginys, skirtas Europos dienai paminėti „Švenčiame Europą!“

V.Grimalienė, D.Gedvilienė, D.Pečiulienė, S.Pranckevičienė, I.Tamošauskienė, A.Budrys, B.Kaveckienė

9 d.

Moksleivių krepšinio čempionato „BASKETNEWS.LT TAURĖ 2018“ finalas Prienuose

E.Timofejevas, 10 gimnazistų komanda

9 d. (per 2 pamoką gimnazijos bibliotekoje)

Europos egzaminas

S.Pranckevičienė, V.Račkauskas, I.Norgėlienė

Iki 11 d.

Mokytojų apklausa „Dėl profesinio kapitalo tyrimo“.

Plungės rajono savivaldybės projektas „Lyderių laikas 3“

Visi mokytojai, administracija

11 d. (10.00 val. – 15.00 val.)

Regioninė metodinė – praktinė konferencija „Pamokos kitaip: erdvės ir metodo dermė“ Žemaičių dailės muziejuje ir Plungės viešojoje bibliotekoje

 

Gimnazijos direktoriaus 2018-05-09 įsakymas Nr.V-43

11 d. (1 – 2 pamokos 36 kab.)

Bandomasis istorijos valstybinis egzaminas IV A (1 gr.) gimnazistams

 

S.Pranckevičienė

11 d. (6 pamoka aktų salėje)

Paskaita gimnazistams „Talentų ugdymas. Lyderystė. Jaunimo svarba politikoje“ (svečiai – LR Seimo nariai Algirdas Butkevičius ir Jonas Varkalys)

S.Juzaitienė, V.Račkauskas, S.Pranckevičienė, I.Jasaitienė, A.Vaičikauskienė, A.Viluckis, D.Pečiulienė, E.Timofejevas, K.Savickienė

12 d.

Informacinių technologijų VBE Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ir Senamiesčio mokykloje

 

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

14 d. (1 pamoka 47 ir 43 kab.)

I klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikrinimas (diktantas)

 

B.Kaveckienė, J.Mažuknė, G.Smilingienė

14 d. (pradžia 9.30 val. Babrungo slėnyje ir Plungės viešojoje bibliotekoje)

Olimpinė diena (pagal pridedamą programą). Pamokos nevyks

V.Grimalienė, kūno kultūros mokytojai, mokytojai, gimnazistai

15 d.

Nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ pusfinalis Klaipėdos universitete

A.Lukočienė, 15 gimnazistų komanda

16 d.

Atvira integruota chemijos – rusų kalbos pamoka I a klasės gimnazistams

A.Daržinskienė, A.Lukočienė

16 d. (4 – 5 pamokos 18 kab.)

Istorijos bandomasis egzaminas IV A3, IV B2 grupių gimnazistams

S.Kajutienė

16 d. (1 – 2 pamokos 33 kab.)

Bandomasis matematikos egzaminas IV A (6 gr.) gimnazistams

I.Lukauskienė

17 d. (po 6 pamokų)

Išvyka į V.Mačernio tėviškę Šarnelę

R.Damulienė, filologų studijos nariai

Iki 18 d.

Pateikti sąrašus mokinių, kurie tęs mokymąsi Plungės „Saulės“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei

II klasių vadovai

18 d. (6 pamoka Plungės viešojoje bibliotekoje)

Istorijos pamoka I a ir II b klasių gimnazistams

S.Pranckevičienė, S.Kajutienė

18 d. (nuo 9.00 val. Plungės SŠC)

Projekto „Lyderių laikas 3“ vykdymo Plungės rajono savivaldybėje kūrybinės komandos II-oji konsultacija

A.Budrys

18 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros VBE kandidatų darbų vertintojų seminaras Klaipėdos turizmo mokykloje

R.Barniškienė, R.Damulienė

19 d.

Fizikos VBE Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

20 d. (58 kab.)

Klasės valandėlė IV d klasės gimnazistams „Stresinės situacijos ir jų valdymas“ (psichinė sveikata)

K.Duobaitė-Petkuvienė, I.Tamošauskienė

Iki 21 d.

Pateikti prašymus dėl kitų mokslo metų (auklėjamųjų klasių, krūvių, tvarkaraščio, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektinės veiklos ir kt.)

Mokytojai

21 d. (po 7 pamokų 17 kab.)

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pečiulienė

21 d. (2 pamoka 47 ir 43 kab.)

I klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikrinimas (teksto suvokimas)

B.Kaveckienė, J.Mažuknė, G.Smilingienė

21 d. (per 1 pamoką 58 kab.)

III – IV klasių mokinių projektinės veiklos pristatymas

B.Kaveckienė, I.Tamošauskienė, V.Račkauskas, D.Daukšienė

Iki 22 d.

Išvesti II-o pusmečio ir metinius įvertinimus nepažangiems abiturientams

Dalykų mokytojai

22 d. (13.40 val. Plungės Senamiesčio mokykloje)

Individualaus ugdymo plano pristatymas Plungės Senamiesčio mokyklos 10-ųjų klasių mokiniams

B.Kaveckienė

22 d. (1 pamoka 32 ir 48 kab.)

I klasių mokinių matematikos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, I.Stasytienė, R.Gudienė

23 d. (po 7 pamokų 57 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

L.Gailė

23 d. (gimnazijos bibliotekoje)

Užsienio kalbų (rusų, prancūzų, vokiečių) popietė

A.Daržinskienė, N.Sakalauskaitė, G.Valauskienė

23 d. (iki 14.00 val.)

Parengti informaciją apie abiturientų pažangumą (užpildyti lentelę)

 

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

23 d. (po 7 pamokų 58 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

 

I.Tamošauskienė

23 d. (po 7 pamokų aktų salėje)

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl papildomų darbų skyrimo kai kuriems IV klasių gimnazistams

2. Dėl gabių ir talentingų vaikų ugdymo modelio

 

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

B.Kaveckienė, darbo grupė

23 d. (14.00 val. – 16.00 val. Žemaičių dailės muziejuje)

Gimnazistų susitikimas su LSMU dėstytojais ir studentais, Kauno klinikų gydytojais

S.Juzaitienė, A.Budrys, N.Sakalauskaitė, klasių vadovai

23 d. (per 1 pamoką aktų salėje)

Plungės policijos pareigūnų prevencinė viktorina „Rūkymui – NE!“ I-ų klasių gimnazistams

A.Vaškienė

24 d. (po 7 pamokų 51 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Žilinskienė

24 d. (viešoji biblioteka po pamokų)

Pamoka be sienų „Ataidi tas garsas“ I a klasės gimnazistams, mokytojams ir tėvams

J.Mažuknė, E.Klimienė

24 d. (gimnazijos aktų salėje)

Paskutinis skambutis abiturientams. Pamokos trumpinamos (pamokos trukmė – 30 min.)

V.Grimalienė, III klasių vadovai, A.Viluckis, M.Juzaitis, A.Šalkauskienė

24 d.

Projektas „Investuok Lietuvoje“. Gimnazistų išvyka į įmones FORTUM ir CODE ACADEMY Klaipėdoje

S.Juzaitienė, M.Juzaitis, 23 gimnazistų grupė

24 d. (08.50 val. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje)

Individualaus ugdymo plano pristatymas Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 10-ųjų klasių mokiniams

B.Kaveckienė

Iki 25 d.

Pateikti informaciją apie pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektinės veiklos, neformalaus švietimo pasiūlą 2018 – 2019 m. m. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei

Metodinių grupių pirmininkai

Iki 25 d.

Pateikti prašymus tęsti mokymąsi Plungės „Saulės“ gimnazijoje II klasių mokiniams (prašymus surenka klasių vadovai, registruoja gimnazijos raštinėje – 30 kab.)

II klasių vadovai

Iki 25 d.

Išvesti II-o pusmečio ir metinius įvertinimus abiturientams

Dalykų mokytojai

25 d.

Konsultacijos abiturientams

Dalykų mokytojai

26 d. (nuo 12.00 val. Končių sodyboje Purvaičių k., Žlibinų sen.)

Žemaitijos regiono tremtinių sąskrydis „Lietuva mano širdyje“, skirtas Lietuvos šimtmečiui, 1948-ųjų metų trėmimų 70-mečiui ir tremtinių organizacijos įsikūrimo 30-mečiui. Susitikimas su Misijos Sibiras dalyviais

A.Budrys, V.Račkauskas, jaunieji šauliai

26 d.

Biologijos VBE Senamiesčio mokykloje

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

28 d. (per 6 pamoką 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

28 d. (8.45 val. – 10.40 val. sporto salėje)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

28 d. (per 6 pamoką)

Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė paskaita gimnazistams. Lektorius psichologas Evaldas Prišmontas (pagal parengtą sąrašą)

A.Vaškienė

29 d. (8.45 val. – 11.30 val. sporto salėje)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

Gegužės 28 d. –  birželio 1 d.

Individualių ugdymo planų pristatymas ir sudarymas „Saulės“ gimnazijos mokiniams

II klasių vadovai, E.Stasytis, B.Kaveckienė

29 d. (po 7 pamokų 34 kab.)

Matematikos ir IT mokytojų metodinės grupės susirinkimas

V.Lukavičienė

30 d. (14.00 val.)

Rajono biologijos mokytojų metodinis susirinkimas. Aplinkos pažinimas netradicinėje erdvėje – „Babrungo upės ekosistemos tyrimas“

A.Kauliuvienė, D.Daukšienė

30 d. (po 7 pamokų 58 kab.)

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Neformalaus švietimo (NŠ) pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektinės veiklos poreikis ir pasiūla 2018 – 2019 m. m.

2. Dėl 2018 – 2019 m. m. ugdymo plano (projektas)

 

3. Dėl mokinio individualaus ugdymo plano pasirinkimo galimybių

 

B.Kaveckienė, V.Grimalienė

 

B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai

B.Kaveckienė

Iki 31 d.

Pristatyti mokymosi pagalbos teikimo apskaitą (gimnazijos ugdymo plano Forma Nr. 2) direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei

Mokytojai, teikę pagalbą ne pamokų ir ne pertraukų metu

31 d. (4 pamoka 45, 57, 26 ir 28 kab.)

I klasių mokinių anglų kalbos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, L.Gailė, V.Kaktienė, A.Latakė, V.Stupelienė

Gegužės mėnesį

(47 kab.)

Projektas „Kaip išsaugoti psichinę – emocinę sveikatą?“

  • Popietė – pašnekesys

J.Mažuknė, V.Kaktienė, IV g klasės mokinė Elena Kundrotaitė

Gegužės mėnesį

Projektas „Mokantis istorijos“

  • Gimnazistų supažindinimas su projekto tikslais ir uždaviniais (Tolerancijos centre)
  • Darbo su žemėlapiais ir dokumentine medžiaga praktikumas (Žemaičių dailės muziejuje)

 

J.Mažuknė

 

J.Mažuknė

Gegužės mėnesį

Paroda – konkursas „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“

B.Valužienė, II b klasės mokinė Gabrielė Gečaitė

Gegužės mėnesį

Projektas „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“

A.Lukočienė, projekto vykdytojai

Gegužės mėnesį

Susitikimas – pokalbis „Individualaus ugdymo plano sudarymo galimybės Plungės „Saulės“ gimnazijoje“ su būsimų III klasių mokinių tėvais gimnazijos aktų salėje

B.Kaveckienė

Gegužės mėnesį (vieta ir laikas bus derinami)

Projektinių darbų pristatymas III – IV klasių gimnazistams

B.Kaveckienė, I.Tamošauskienė, V.Račkauskas, D.Daukšienė

Gegužės mėnesį

Vaiko gerovės komisijos posėdis

N.Sakalauskaitė, komisijos nariai

Gegužės mėnesį

Akcija „Būk saugus mokiny“

V.Grimalienė, P.Razgaitis, A.Viluckis

Gegužės mėnesį

Projektas „Sveikata visus metus“

D.Pečiulienė

Gegužės mėnesį (iki birželio 9 d.)

Įskaitos mokiniams, atliekantiems individualių ugdymo planų pakeitimus

III klasių vadovai, III klasių dalykų mokytojai

Birželio 1 d. (8.45 val. – 11.00 val. sporto salėje)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

Matematika

N.Sakalauskaitė, vykdymo grupė

 

___________________________________

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook