Mėnesio veiklos planas

 VEIKLOS PLANAS 2019 M. KOVO MĖN.

1 d.

Komandinė lietuvių kalbos olimpiada kalbininko Andriaus Ašmanto žymeniui laimėti Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje

J.Mažuknė, I – II ir III – IV klasių komandos

1 d. (14.00 val.)

Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susirinkimas Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre

A.Budrys

1 d. (per 4 pamoką

aktų salėje)

Bandomasis Free IELTS egzaminas Plungės „Saulės“ gimnazijoje (egzaminą vykdys Britų tarybos Vilniuje atstovai)

L.Erminaitė,

M.Juzaitis

iki 5d.

Užgavėnių kaukių paroda – konkursas

Žemaitės memorialiniame muziejuje Bukantėje

B.Valužienė,

IV klasių gimnazistės

5 d.

Paskaita „Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir prevencija“ IVd ir I a klasių gimnazistams

A.Lukočienė,

visuomenės sveikatos biuro specialistės R.Rengelskytė ,

B.Burbienė,

I.Mockė

5 d. (per klasės valandėlę)

Klasių seniūnų tarybos rinkimai

V.Grimalienė,

mokinių parlamento nariai

5 d. (14.00 val.)

I – IV klasių mokinių šaudymo varžybos Plungės technologijų ir verslo mokykloje

D.Pečiulienė

5d. (po 4 pamokų

29 kab.)

Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas

B.Kaveckienė

5 d. (10.00 val.)

Anglų kalbos konkursas  9 – 10 klasių mokiniams

A.Latakė

6 d. (po 4 pamokų

aktų salėje)

 

Klasių seniūnų tarybos steigiamasis posėdis

V.Grimalienė

6 d. (po 7 pamokų  28 kab.)

Gabių ir talentingų mokinių ugdymo atpažinimo grupės susirinkimas

N.Sakalauskaitė

6 d. (per 2 – 3 pamokas)

Integruota pilietiškumo pagrindų ir muzikos pamoka „Lietuvos laisvė istorijoje, muzikoje ir architektūroje“ I b klasės gimnazistams Žemaičių dailės muziejuje

S.Kajutienė, E.Klimienė

7d. (per 3 ir 4 pamokas klasių vadovų kabinetuose)

Gimtosios kalbos diena, skirta 2019- iems – Juozo – Tumo Vaižganto metams paminėti („Saulės“ gimnazijos 2018-2019 m.m. ugdymo planas

R. Damulienė,

klasių vadovai

7 d. (po 4 pamokų 6 kab.)

STEAM dienos organizacinės grupės narių susirinkimas

S.Žilinskienė, D.Daukšienė

7 d.

Konkursas „Koram žemaitėška“Kretingos J.Pabrėžos gimnazijoje

R.Barniškienė, III f klasės mokinė Ramunė Vengalytė

iki 8 d.

Parengti klasių pamokų lankomumo ataskaitas už 2019 m. vasario mėnesį ir jas susegti į klasių bylas

A.Vaškienė,

klasių vadovai

8 d. (per 5 pamoką)

Viktorina „Aš tikrai myliu Lietuvą“ I b klasės gimnazistams

S.Pranckevičienė

8 d.

Viešasis kalbėjimas (22nd Public Speaking Competition – 2019) LCC Tarptautiniame Universitete Klaipėdoje

L.Erminaitė

 

8 d. (10.00 val.)

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“

V.Grimalienė,

klasių vadovai

8 d. (11.00 val.)

Nacionalinio diktanto rašymas gimnazijos bibliotekoje

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, I.Norgėlienė

8 d.

Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje

L.Peldienė, III c klasės mokinė Agnė Staupelytė

8 d.

Moksleivių ir studentų mokslinė – praktinė konferencija „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“, skirta Gimtosios kalbos dienai paminėti Klaipėdos universitete

R.Damulienė, filologų studijos nariai

9 d. (nuo 9.30 val.)

Talka prie Varkalių piliakalnių

Gimnazistai,

mokytojai,

darbuotojai

9 – 10 d.

Integruotos mokomosios karinės pratybos – manevrai gimnazijos jauniesiems šauliams (Šateikių ir  Milašaičių miškuose)

V.Račkauskas

11 d.

Dalyvavimas renginiuose, skirtuose Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Mokytojai,

gimnazistai,

darbuotojai

12 d. (48 kab.)

Klasės valandėlė III a klasės gimnazistams „Populiarieji stereotipai ir mitai apie vyrų ir moterų skirtumus“

(integruojame SP)

K.Duobaitė-Petkuvienė,

R.Gudienė

12 d.

Paskaita „Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir prevencija“ I c klasės gimnazistams

A.Lukočienė,

visuomenės sveikatos biuro specialistė I.Mockė

12 d.

Rajoninė geografijos olimpiada Plungės „Saulės“ gimnazijoje

I.Tamošauskienė, N.Sakalauskaitė

13 d.

Aktorės, skaitovės, Lietuvos radijo diktorės U.Nasvytytės vardo moksleivių skaitovų konkursas Kauno Rašytojų klubo salėje

R.Damulienė, III e klasės mokinė Evelina Stancikaitė

14 d. (15.00 val.)

Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susirinkimas Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre

A.Budrys

14 d.(per 7 pamoką

sporto salėje)

Tritaškių mėtymo konkursas „Taiklioji rankelė 2019“

E.Timofejevas

15 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.

Abiturientams pamokos nevyks

N.Sakalauskaitė,

lietuvių kalbos mokytojos

15 d. (per 5 pamoką)

Istorijos pamoka Knygnešių dienai paminėti. Knygnešių kapų lankymas senosiose Plungės kapinėse

S.Pranckevičienė,

Ib klasės gimnazistai

18 – 22 d.

Dienos klausimas

I.Lukauskienė, R.Gudienė, I.Stasytienė

19 d. (52 kab.)

Klasės valandėlė IV d klasės gimnazistams „Stresinės situacijos ir jų valdymas“

(integruojame Ugdymą karjerai)

K.Duobaitė-Petkuvienė,

S.Toleikienė

19 d. (per klasės valandėlę 33,34 kab.)

„Sudoku“ konkursas

V.Lukavičienė, I.Lukauskienė

20 d.

Frankofonijos diena

N.Sakalauskaitė,

prancūzų kalbos III B 1 grupės gimnazistai

20 d. (po 7 pamokų 53 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pupinikienė

20 d. (per 7 pamoką)

Matematinė viktorina I-ų klasių gimnazistams

V.Lukavičienė

21 d.

Pasaulinė vandens diena

B.Burbienė,

A.Lukočienė

21 d.

Matematikų diena

D.Pupinikienė

21 d. (per 2 ir 3 pamokas 49 kab.)

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2019“

B.Kaveckienė, matematikos mokytojai

21 d. (per 4 pamoką 42 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

22 – 23 d.

Jaunųjų šaulių sąskrydis Sedos V.Mačernio gimnazijoje 

V.Račkauskas,

I-III klasių gimnazistai

25 d. (per 7 pamoką

14 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Latakė

25 - 29 d.

Savaitė be patyčių

A.Vaškienė

26 d. (aktų salėje)

Klasės valandėlė IV a,b,c klasių gimnazistams „Stresinės situacijos ir jų valdymas“

(integruojame Ugdymą karjerai)

K.Duobaitė-Petkuvienė,

S.Žilinskienė,

V.Stupelienė,

S.Kajutienė,

M.Juzaitis

26 d. (po 4 pamokų

46 kab.)

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

27 d. (per 8 pamoką 18 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Kajutienė

27 d. (per 6 pamoką 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

29 d.

Konkurso „Ką žinai apie NATO“ pirmasis etapas

V.Račkauskas,

I-III klasių gimnazistai

30 d.

8-oji Daugiakalbystės olimpiada Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje (AISV)

L.Erminaitė

Kovo mėnesį

Projektas „Laimingas vanduo“

A.Lukočienė

Kovo mėnesį

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita abiturientams pagal parengtą tvarkaraštį

R.Damulienė,

N.Sakalauskaitė

Kovo mėnesį

Ilgalaikio projekto „Svajok, veik, nebijok“ veiklos

V.Račkauskas,

I klasių gimnazistai

Kovo mėnesį

Ilgalaikio projekto „Elektroninio mokymosi technologijos EDU 5024“ veiklos

V.Račkauskas,

I – II klasių gimnazistai

Kovo mėnesį

Integruotas ugdymo projektas „Lietuvos kariuomenė Lietuvos valstybės gyvenime – nuo 1918-ųjų iki dabarties“, skirtas Lietuvos kariuomenės šimtmečiui paminėti

V.Račkauskas

Kovo mėnesį

„Ugdymo turinio kaita I – II klasėse“. Europos mokyklų akademijos organizuotas projektas „European Schoolnet Academy „TeachUP“

V.Račkauskas

Kovo mėnesį

Renginiai „ Sąmoningumo mėnesiui:

  1. Draugiškiausios klasės rinkimai
  2. Gerų darbų dėžutė
  3. Knygos leidimas

A.Vaškienė,

K.Duobaitė-Petkuvienė,

klasių vadovai

Kovo mėnesį

Projektas „Pilietiškumo ugdymo pratybos“ Kariuomenės mobilizacija ir pilietinis pasipriešinimas. Ką praktikoje reiškia būti piliečiu, šauliu? Kaip praktiškai galima apsiginti nuo okupantų?“

V.Račkauskas,

I-III klasių gimnazistai

 

 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook