Mėnesio veiklos planas

 VEIKLOS PLANAS 2021 M. LAPKRIČIO MĖN.

2 d.

Akcija „Nė vieno kapo be žvakutės“

V.Račkauskas, jaunieji šauliai, jaunieji plungiškiai

3 – 7 d.

Erasmus+ projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ partnerių susitikimas ir darbinės veiklos Plungės „Saulės“ gimnazijoje

L.Erminaitė, J.Mažuknė, V.Stupelienė, B.Valužienė, M.Juzaitis, V.Raibužis

3 – 9 d.

Rudens atostogos gimnazistams

 

5 d. (9 val. aktų salėje)

Tarptautinė konferencija „Foreign Language Teaching into the Future“

L.Erminaitė, J.Mažuknė

5 d. (12.00 val.)

Atestacinės komisijos posėdis

A.Budrys, atestacinės komisijos nariai

5 d.

Metodinė konferencija „Motyvacija – raktas į mokymo(si) sėkmę“ Skuode

D.Daukšienė, S.Žilinskienė, I.Tamošauskienė

8 – 30 d.

Metinė turto inventorizacija

A.Šalkauskienė, I.Norgėlienė, kabinetų vadovai

9 d. (11 val. aktų salėje)

Privalomi pirmosios pagalbos mokymai visiems gimnazijos darbuotojams

B.Burbienė, Irena Lapienė

12 d.

Respublikinis 5 – 12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas „Dialogas ir spalva“

I.Zaborskienė, I b klasės mokinė Liepa Rojutė ir IV f klasės mokinė Akvilė Šalnytė

12 d. (aktų salėje)

Pažintinė, kultūrinė diena „Kultūros paso diena“ I-ų klasių gimnazistams (pamokų nebus I-ų klasių gimnazistams). Edukacija „Sprendimų kūrimas ir priėmimas komandoje“:

9.00 val. – I a klasė

10.00 val. – I b klasė

11.00 val. – I c klasė

12.00 val. – I d klasė

13.00 val. – I e klasė

V.Grimalienė, I-ų klasių vadovai

12 d. (14.00 val. sporto salėje)

Popietė „Pirmokų priimtuvės“

V.Grimalinė, I-ų klasių vadovai, V.Raibužis, M.Juzaitis, A.Šalkauskienė

15 d. (per 7 pamoką)

Orientavimosi varžybos

V.Račkauskas, J.Domarkienė, I – IV klasių mokinių grupė

15 d.

Plakato saugaus eismo tema konkursas

I.Zaborskienė, IV e klasės mokiniai Dovydas Simaitis ir Justas Grigaitis

15 – 19 d.

Klasių tėvų susirinkimai nuotoliniu būdu

D.Pečiulienė, klasių vadovai

16 d. (per 4 – 6 pamokas)

 

Matematikos olimpiados mokyklinis turas

R.Gudienė

16 d. (per 4-7 pamokas)

Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos miestas“, skirta tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti

J.Mažuknė, klasių vadovai, Tolerancijos klubo nariai

16 d.

Walk 15 finalas

D.Pečiulienė, A.Motužis

17 d. (po 7 pamokų 30 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

V.Stupelienė

17 d. (po 7 pamokų 15 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

I.Jasaitienė

18 d.

Respublikinis rašytojos K.Sabaliauskaitės trumpojo rašinio konkursas

R.Damulienė, IV g klasės mokiniai Milda Domarkaitė ir Laurynas Grikštas

18 d. (aktų salėje ir bibliotekoje)

Kultūros paso edukacija „Vaisinga meilė“

V.Grimalienė, IV a, b, c, d, e, f klasių vadovai

Iki 19 d.

Individualių ugdymo planų keitimas III – IV klasių mokiniams

B.Kaveckienė, III ir IV klasių vadovai

19 d.

Šokių konkursas „Salsa Internacional 2021“ Klaipėdoje

M.Aniščenko, šokių būrelio nariai

19 d. (aktų salėje ir bibliotekoje)

Kultūros paso edukacija „Vaisinga meilė“

V.Grimalienė, III-ių klasių vadovai

Iki 22 d.

Moksleivių antikorupcinis konkursas „Skaidrumą kuriame kartu“

I.Zaborskienė, I e ir II b klasių mokiniai

22 d.

Respublikinis konkursas „Skaidrumą kuriame kartu“

V.Račkauskas, V.Valančius, I.Zaborskienė, I.Norgėlienė

22 d. (per 7 pamoką)

Priešgaisriniai mokymai gimnazijos automobilių aikštelėje

V.Račkauskas, S.Pronckus, I – IV klasių mokinių grupė

22 d. (po 7 pamokų 26 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

L.Peldienė

22 d. (16.00 val.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

R.Gudienė

22 d.

Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas per pilietiškumo pagrindų pamokas (I b klasė – 6 p., I a klasė – 7 p.)

S.Pranckevičienė

23 d. (per klasės valandėlę aktų salėje)

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas

V.Račkauskas, I.Norgėlienė, kariai savanoriai

23 d. ir 30 d. (klasių valandėlių metu)

Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinių prezidento rinkimų organizavimas.

Kandidatų debatai gimnazijos aktų salėje ir nuotoliniu būdu

V.Grimalienė, rinkiminė komisija, V.Raibužis

24 d. (po 7 pamokų)

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Dėl I klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos žinių patikrinimo rezultatų.

2. Dėl klasių tėvų susirinkimuose pateiktų pasiūlymų.

 

B.Kaveckienė, R.Gudienė, L.Peldienė, V.Stupelienė

N.Sakalauskaitė

26 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados mokyklinis turas

L.Peldienė

26 d. (po 4 pamokų 46 kab.)

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

29 d. (per 1 ir 2 pamokas 35 kab.)

Pamokos skirtos spaudos draudimo laikotarpiui prisiminti (1 p. – IV B (1 gr.), 2 p. – I e klasė)

V.Račkauskas, Renata Rachmanovaitė

29 d. (per 7 pamoką)

Pirmosios pagalbos mokymai

V.Račkauskas, B.Burbienė, I – IV klasių mokinių grupė

Iki 30 d.

Užpildyti savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas už 2021 m. sausio – lapkričio mėn.

B.Kaveckienė, mokytojai, pagalbos specialistai

30 d. (po 7 pamokų 45 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

P.Razgaitis

Lapkričio mėnesį

Vaiko gerovės komisijos posėdis nuotoliniu būdu

A.Vaškienė, VGK nariai

Lapkričio mėnesį

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis 2021 – Rudens sesija“

Lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, fizikos, IT, chemijos, biologijos, geografijos ir istorijos mokytojai

Lapkričio mėnesį

Privalomas visų gimnazijos darbuotojų sveikatos pasitikrinimas

B.Burbienė

Lapkričio mėnesį

Mokytojų pamokų stebėjimas (M.Aniščenko, D.Pečiulienė)

V.Grimalienė

Lapkričio mėnesį

Visuomenės sveikatos biuro organizuojamas konkursas „Sveikiausia komanda“

D.Pečiulienė, A.Motužis, darbo grupė

Lapkričio mėnesį

Civilinės saugos stalo pratybos

A.Šalkauskienė, klasių vadovai

Lapkričio mėnesį

Netradicinės lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamokos Plungės parko erdvėse II d klasės gimnazistams „Pasisėmę išminties praeityje dalinamės gerumu, drąsinamės ir įsigaliname veikti“

J.Mažuknė, S.Betingė

Gruodžio 2 d. (pertraukų metu)

Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinių prezidento rinkimų organizavimas.

Rinkimų diena gimnazijos aktų salėje arba nuotoliniu būdu

V.Grimalienė, rinkiminė komisija

Gruodžio 3 d.

Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinių prezidento rinkimų organizavimas.

Prezidento inauguracija gimnazijos aktų salėje

V.Grimalienė, rinkiminė komisija, V.Raibužis

 

 

 

 

 

 

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook