Mėnesio veiklos planas

 VEIKLOS PLANAS 2018 M. SPALIO MĖN.

1 d.

Mobiliosios bioklasės konkursas

D.Daukšienė, S.Žilinskienė, II ir III klasių gimnazistų komanda (14 mokinių)

1 d.

Konkursas „Independence: kodėl man svarbi energetinė laisvė?“

D.Daukšienė, S.Žilinskienė, III klasių gimnazistų komanda (3 mokiniai)

2 d. (58 kab.)

Klasės valandėlė I a klasės gimnazistams „Adaptacija naujoje aplinkoje“ (integruojame Ugdymą karjerai)

K.Duobaitė-Petkuvienė, I.Tamošauskienė

3 d. (15.00 val.)

Šaudymo varžybos, skirtos Policijos dienai paminėti, Plungės technologijų ir verslo mokykloje

A.Budrys, 5 gimnazistų komanda

4 d. (9.00 val. gimnazijos bibliotekoje)

Konstitucijos egzamino I etapas

S.Kajutienė, istorijos mokytojai

5 d.

Tarptautinė Mokytojų diena

12.10 val. – 12.40 val. Šventinis koncertas gimnazijos aktų salėje

13.00 val. Šventinis renginys Plungės Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje

P.S. Pamokos trumpinamos

 

V.Grimalienė, A.Viluckis

 

Mokytojai

9 d. (35 kab.)

Klasės valandėlė I b klasės gimnazistams, skirta Pasaulinei psichinės sveikatos dienai paminėti (integruojame Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą)

K.Duobaitė-Petkuvienė, D.Pečiulienė

10 d. (13.00 val. 58 kab.)

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojų vizitas Plungės „Saulės“ gimnazijoje: „Interaktyvūs mokymo metodai natūraliose aplinkose“

 

R.Damulienė, I.Tamošauskienė, A.Budrys

Iki 11 d.

Parengti klasių pamokų lankomumo ataskaitas už 2018 m. rugsėjo mėn. ir jas susegti į klasių bylas

A.Vaškienė, klasių vadovai

12 d. (per 1 pamoką 34, 48 ir 51 kab.)

I klasių gimnazistų matematikos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, V.Lukavičienė, R.Gudienė, E.Klovienė

Iki 14 d.

K.Sabaliauskaitės ir leidyklos „Baltos lankos“ esė konkursas

J.Mažuknė, II a klasės gimnazistai

Iki 15 d.

Pristatyti abiturientų prašymus dėl leidimo laikyti brandos egzaminus direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei

 

IV klasių vadovai

15 d.

Fotografijų konkursas „Gyvas miškas. Gyvas žmogus“

I.Zaborskienė, I c klasės gimnazistė Samanta Gelumbickytė, II a klasės gimnazistė Ugnė Masiliauskytė

16 d. (50 kab.)

Klasės valandėlė I c klasės gimnazistams „Adaptacija naujoje aplinkoje“ (integruojame Ugdymą karjerai)

 

K.Duobaitė-Petkuvienė, I.Zaborskienė

17 d. (13.30 val. aktų salėje)

Bendruomeniškumo šventė

I klasių gimnazistų priimtuvės

P.S. Pamokos trumpinamos. Pamokos trukmė – 30 minučių

V.Grimalienė, I ir II klasių vadovai, M.Juzaitis, A.Viluckis, A.Šalkauskienė

17 d. (15.00 val.)

Meninė – literatūrinė kompozicija „Simonas Daukantas pareina...“ Žemaičių dailės muziejuje

J.Mažuknė, I – III klasių gimnazistų grupė (8 mokiniai)

18 d. (per 2 pamoką 10, 11, 35, 41, 56 ir 57 kab.)

I klasių gimnazistų anglų kalbos žinių patikrinimas

B.Kaveckienė, L.Gailė, V.Kaktienė, A.Latakė, V.Stupelienė, L.Erminaitė, S.Toleikienė

19 d. (per 4 pamoką 33, 44 ir 48 kab.)

I klasių gimnazistų lietuvių kalbos žinių patikrinimas (diktantas)

B.Kaveckienė, D.Bagdonienė, A.Kraujutienė, R.Barniškienė, J.Mažuknė

22 d. (8.00 val. – 14.00 val. aktų salėje)

Pirmosios medicininės pagalbos mokymai gimnazistams (pagal parengtą grafiką)

B.Burbienė, klasių vadovai, M.Juzaitis, A.Šalkauskienė

22 – 26 d.

Projekto ERAZMUS+ „Hooked on mathematics“ veiklos Plungės „Saulės“ gimnazijoje (pagal parengtą programą“

L.Erminaitė, J.Mažuknė, R.Gudienė, A.Budrys, I.Zaborskienė

25 d.

Akcija „Konstitucija gyvai“

S.Pranckevičienė

25 d.

IV-asis respublikinis chemijos konkursas dr. Bronislovo Lubio atminimui Jonavos Senamiesčio gimnazijoje

S.Žilinskienė, A.Lukočienė, 4 gimnazistų komanda

25 d.

17.30 – 18.15 val.

18.15 – 19.00 val.

 

18.15 – 20.00 val.

 

Klasių tėvų susirinkimai klasių vadovų kabinetuose

Tėvų susirinkimas (tėvų atstovai) aktų salėje

Tėvų susitikimas su mokomųjų dalykų mokytojais (pagal parengtą grafiką)

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai, A.Šalkauskienė

 

26 d. (per 4 pamoką 43, 44 ir 45 kab.)

I klasių gimnazistų lietuvių kalbos žinių patikrinimas (teksto suvokimas)

B.Kaveckienė, D.Bagdonienė, A.Kraujutienė, G.Smilingienė, J.Mažuknė

27 d.

Konkursas „Skaitmeninis plakatas saugaus eismo tema“

I.Zaborskienė, II ir III klasių gimnazistai

29 d.

Jaunųjų matematikų olimpiados mokyklinis turas

V.Lukavičienė

29 d.

 

9.00 val. 42 kab.

9.00 val. 29 kab.

Metodinių grupių susirinkimai „Labiausiai pasisekęs mokymo metodas“

Gamtos mokslų mokytojams

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

 

 

D.Daukšienė

R.Damulienė

29 d. (10.00 val. gimnazijos bibliotekoje)

Skuodo ir Plungės rajono bibliotekininkų seminaras „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“

I.Norgėlienė, N.Kazlauskienė

29 – 31 d.

Privalomas darbuotojų sveikatos pasitikrinimas. Savišvieta

Mokytojai, gimnazijos darbuotojai

Spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Mokinių rudens atostogos

 

30 d. (10.00 val. 58 kab.)

Rajoninis geografijos mokytojų metodinis susirinkimas

I.Tamošauskienė

30 d.

Nacionalinės olimpiados finalas „Žaliosios olimpiados festas“ Litexpo parodų centre Vilniuje

D.Daukšienė, A.Lukavičius, S.Žilinskienė, 16 gimnazistų komanda

30 d.

 

9.00 val. 53 kab.

9.00 val. 46 kab.

8.00 val. 18 kab.

9.00 val. 57 kab.

Metodinių grupių susirinkimai „Labiausiai pasisekęs mokymo metodas“

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojams

Kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojams

Socialinių mokslų mokytojams

Užsienio kalbų mokytojams

 

 

D.Pupinikienė

B.Valužienė

S.Kajutienė

A.Latakė

Spalio mėnesį

Projekto „Kaip išsaugoti psichinę – emocinę sveikatą?“ veiklos

J.Mažuknė, klasių vadovai

Spalio mėnesį

Projekto „Sveikata visus metus“ veiklos

D.Pečiulienė

Spalio mėnesį

Projekto „Laimingas vanduo“ plano ir veiklų vertinimo aptarimas

A.Lukočienė, darbo grupė, II a ir II b klasių gimnazistai

Spalio mėnesį

Užpildyti savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

Dalykų mokytojai

Spalio mėnesį

Gimnazijos tarybos posėdis

A.Budrys, GT nariai

Spalio mėnesį

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas „Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinis – pažintinis tyrimų takas“

I.Tamošauskienė, B.Kaveckienė, S.Žilinskienė, D.Daukšienė, R.Gudienė

Spalio – lapkričio mėn.

Akcija „Būk saugus mokiny“

V.Grimalienė, A.Šalkauskienė, klasių vadovai

Spalio – gruodžio mėn.

Dalyvavimas nacionalinės programos „Sveikatiada“ veiklose

J.Mažuknė, B.Burbienė

Spalio – gruodžio mėn.

Dalyvavimas aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“

A.Šalkauskienė

Spalio – gruodžio mėn.

Projektas „Pažink valstybę“

I.Tamošauskienė, I a ir I b klasės gimnazistai

 

___________________________________

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook