Mėnesio veiklos planas

    VEIKLOS PLANAS 2017 M. LAPKRIČIO MĖN.

 

Spalio 30 – lapkričio 5 d.

Mokinių rudens atostogos

 

3 d. (10.00 val. 41 kab.)

Verner modulių, kuriuos planuojama naudoti įrengus gamtos mokslų kabinetą ir biotechnologijų laboratoriją, pristatymas

Gamtos mokslų mokytojai

Iki 6 d.

Privalomas sveikatos pasitikrinimas

Visi darbuotojai

6 – 24 d.

Apklausa „Naujai atvykusių mokinių adaptacija gimnazijoje“

K.Duobaitė-Petkuvienė

6 – 24 d.

Metinė gimnazijos ir gimnazijos bendrabučio turto inventorizacija

Inventorizacijos komisija,

A.Šalkauskienė, I.Norgėlienė, kabinetų vadovai

7 d. (per klasės valandėlę aktų salėje)

Klasės valandėlė IV b ir IV e klasės gimnazistams „Gyvenimo scenarijai, egzaminų baimė“

K.Duobaitė-Petkuvienė, klasių vadovai, M.Juzaitis

7 d. (per klasės valandėlę bibliotekoje)

Mokinių parlamento susirinkimas

V.Grimalienė

9 d.

Konkursas „Žemaitiški skaitymai“ Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

R.Barniškienė, R.Damulienė, gimnazistų grupė

9 d.

3-iasis dr. Bronislovo Lubio respublikinis chemijos konkursas I-II klasių mokiniams Jonavos Senamiesčio gimnazijoje

A.Lukočienė, S.Žilinskienė, 4 gimnazistų grupė

9 d. (aktų salėje ir bibliotekoje)

Projektas „Mokausi iš kino“. Kino busas

  • per 2 ir 3 pamokas – I ir II klasių gimnazistams
  • per 4 ir 5 pamokas – III ir IV klasių gimnazistams

V.Grimalienė, A.Šalkauskienė, R.Damulienė, I.Norgėlienė, M.Juzaitis, A.Viluckis

Iki 10 d.

Parengti klasių pamokų lankomumo ataskaitas už 2017 m. spalio mėn. (bylose mokytojų kambaryje)

A.Vaškienė, klasių vadovai

Iki 10 d.

Stendo A.J.Greimui, I.Simonaitytei, Vydūnui atminti leidimas

V.Šidlauskienė, J.Mažuknė, D.Bagdonienė

10 d.

XVI-oji komandinė matematikos olimpiada mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje

R.Gudienė, I.Stasytienė, 10 gimnazistų grupė

13 d. ir 14 d. (nuo 9.00 val. gimnazijos aktų salėje)

Abiturientų ir mokytojų fotografavimas vinjetėms (pagal sudarytą grafiką)

 

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

14 d. (per klasės valandėlę aktų salėje)

Susitikimas su Šiaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojais (pagal sudarytą abiturientų klasių sąrašą)

B.Burbienė, IV klasių vadovai

14 d. (per klasės valandėlę 42 kab.)

Klasės valandėlė I b klasės gimnazistams „Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje“ (integruojame Ugdymą karjerai)

K.Duobaitė-Petkuvienė, D.Daukšienė

15 d.

Karjeros diena „Profesijų parkas“

S.Juzaitienė, darbo grupė, mokytojai, gimnazistai

16 d.

Tarptautinė Tolerancijos diena.

Laikraštis „Tolerantas“. Tolerancijos dienos foto siena

J.Mažuknė, Tolerancijos klubas, klasių vadovai, A.Viluckis, I.Norgėlienė

16 d. (per 7 pamoką 55 kab.)

Abiturientų grupės susitikimas su Plungės SODROS darbuotoja Alma Šaukliene

 

S.Juzaitienė

18 – 26 d.

Europos atliekų mažinimo savaitė

V.Grimalienė, mokinių parlamentas, klasių vadovai

21 d.

Pasaulinė sveikinimosi diena

V.Grimalienė, mokinių parlamentas

21 d. (per klasės valandėlę 48 kab.)

Klasės valandėlė II a klasės gimnazistams „Lyderystė

K.Duobaitė-Petkuvienė, R.Gudienė

21 d. (po 7 pamokų 58 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

I.Tamošauskienė

22 d. (per 7 pamoką 11 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

L.Gailė

22 d. (po 7 pamokų 17 kab.)

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pečiulienė

23 d. (po 7 pamokų 51 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Žilinskienė

23 d. (aktų salėje)

Bendruomeniškumo diena

R.Barniškienė, J.Mažuknė

23 d.

Jaunųjų šaulių karinės žaidynės Varniuose

V.Račkauskas, jaunieji šauliai

24 d. (po 7 pamokų)

Būsimųjų jaunųjų šaulių priesaika Plungės „Saulės“ gimnazijoje

V.Račkauskas

27 d. (per 6 pamoką 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

28 d. (po 7 pamokų 34 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

V.Lukavičienė

28 d. (per klasės valandėlę aktų salėje)

Būk matomas kelyje.

Gimnazistų susitikimas su policijos pareigūnais

V.Grimalienė, B.Burbienė, A.Vaškienė

28 d. (per klasės valandėlę 28 kab.)

Klasės valandėlė II d klasės mokiniams „Lyderystė“

K.Duobaitė-Petkuvienė, R.Barniškienė

29 d.

AIDS protmūšis I klasių gimnazistams

A.Vaškienė, A.Daržinskienė, D.Daukšienė, A.Viluckis

29 d.

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Pastabų, pageidavimų, pasiūlymų, gautų klasių tėvų susirinkimuose, analizė

2. Dėl I klasių gimnazistų lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos žinių patikrinimo rezultatų

 

3. Dėl Plungės „Saulės“ gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių papildymo ir pakoregavimo

4. Dėl veiklos plano 2017 m. gruodžio mėn.

 

N.Sakalauskaitė

 

B.Kaveckienė, R.Damulienė, V.Lukavičienė, L.Gailė

N.Sakalauskaitė, darbo grupė

A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai

Iki 30 d.

Pristatyti mokymosi pagalbos teikimo apskaitą (gimnazijos ugdymo plano Forma Nr. 2) direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei

Mokytojai, teikę mokymosi pagalbą ne pamokų ir ne pertraukų metu

30 d. (gimnazijos bibliotekoje)

Istorinė – literatūrinė popietė „Piliakalnio papėdėje“

I.Norgėlienė, S.Pranckevičienė, S.Kajutienė, R.Damulienė, J.Mažuknė

30 d.

Konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II-asis etapas Gargžduose

 

D.Daukšienė, B.Burbienė

30 d. (12.00 val.)

Rajoninė anglų kalbos konferencija Plungės „Saulės“ gimnazijoje

S.Toleikienė, anglų kalbos mokytojos, M.Juzaitis, A.Viluckis

Lapkričio mėn.

Elektronikos platintojų asociacijos projektas „Atsakingas moksleivis“

V.Grimalienė, mokinių parlamentas

Lapkričio mėn.

Pamokų stebėjimas (D.Daukšienė, A.Kauliuvienė, S.Juzaitienė, I.Tamošauskienė)

A.Budrys, N.Sakalauskaitė

Lapkričio mėn.

Jaunųjų matematikų olimpiada Kvėdarnos K.Jauniaus gimnazijoje

V.Lukavičienė, 10 gimnazistų grupė

Lapkričio mėn.

Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių svarsčių kilnojimo varžybos

S.Smilgevičius

Lapkričio mėn.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

N.Sakalauskaitė, komisijos nariai

Lapkričio mėn.

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimas. Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa www.iqesonline.lt sistemoje

A.Budrys, gimnazijos savęs įsivertinimo darbo grupė

Lapkričio mėn.

Projektas „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“.

Babrungo upės vandens kokybės tyrimas

A.Lukočienė, I a ir I b klasių gimnazistai

Lapkričio mėn. (data bus tikslinama)

Evakuacija (mokymai)

A.Šalkauskienė, darbo grupė, gimnazistai, mokytojai, darbuotojai

Lapkričio mėn. (data bus tikslinama)

Gimnazijos tarybos posėdis

GT nariai, direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Lapkričio – gruodžio mėn.

8 d. (per 3 pamoką aktų salėje)

 

 

 

 

Iki 20 d.

 

Iki 30 d.

Projektas „Ką valgai, tas ir esi“

 

  • Europos sveikos mitybos diena. Apskritas stalas – diskusija I a ir I b klasių gimnazistams

 

 

 

 

  • Recepto konkursas „Valgyk sveikiau“

 

  • Degustacija „Želmens kelias“

 

J.Mažuknė

 

J.Mažuknė, V.Kaktienė, V.Stupelienė, V.Virkutienė, A.Daržinskienė, G.Valauskienė, N.Sakalauskaitė

J.Mažuknė, B.Burbienė, V.Kaktienė

J.Mažuknė, D.Daukšienė

Lapkričio mėn.

Projektas „Judėti – sveika ir naudinga“

  • Asmeninės stalo teniso varžybos
  • Rašiniai ir stendai

 

A.Vaškienė

Kūno kultūros mokytojai

V.Šidlauskienė, R.Damulienė

Lapkričio – gruodžio mėn.

 

Lapkričio 27 – 30 d.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

 

  • Europos populiariausi šokiai

D.Pečiulienė, S.Pranckevičienė, I.Tamošauskienė

D.Pečiulienė, K.Savickienė

 

Patvirtinta koordinacinės tarybos posėdyje 2017-10-25.

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook