Mėnesio veiklos planas

VEIKLOS PLANAS 2018 M. VASARIO MĖN.

1 d. (14.00 val. aktų salėje)

Susitikimas su verslininku ir sporto motyvatoriumi Vadimu Zizu. Paskaita „Ką daryčiau kitaip, jei ir vėl būčiau 16 metų?“

Ekonomikos ir verslo, karjeros valdymo III klasės 2 grupės gimnazistai, S.Juzaitienė, M.Juzaitis, A.Viluckis

1 – 2 d. (per 7 – 8 pamokas 6 kab.)

Bandomasis chemijos egzaminas chemijos paremiamąjį modulį lankantiems mokiniams

A.Lukočienė

3 d.

Lietuvos mokyklų finalinės šachmatų varžybos Jonavoje

A.Česnauskis, 4 gimnazistų komanda

6 d. (aktų salėje)

Klasės valandėlė IVa ir IV c klasių gimnazistams „Stresinių situacijų valdymas“

K.Duobaitė-Petkuvienė, I.Zaborskienė, L.Peldienė, M.Juzaitis

7 d. (15.00 val. Plungės viešojoje bibliotekoje)

Plungiškės kraštotyrininkės Loretos Zaborskienės prisiminimų apie Plungę aptarimas

V.Račkauskas, jaunųjų plungiškių klubo nariai

8 d.

Gimnazistų išvyka į 16-ąją tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą „Studijos 2018“ Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“ Vilniuje

S.Juzaitienė, I.Norgėlienė, 48 gimnazistų grupė

Iki 9 d.

Parengti klasių pamokų lankomumo ataskaitas už 2018 m. sausio mėn. ir jas susegti į klasių bylas

A.Vaškienė, klasių vadovai

9 d.

8.00 val. – 14.35 val.

8.00 val. – 13.00 val. sporto salėje

 

16.00 val. – 18.00 sporto salėje

Pažintinė kultūrinė diena

Pamokos pagal tvarkaraštį I ir II klasių gimnazistams

Žmogaus sauga III klasių gimnazistams

 

 

Šimtadienis

 

Dalykų mokytojai

P.Razgaitis, A.Viluckis, B.Burbienė, M.Juzaitis, A.Šalkauskienė

V.Grimalienė, III ir IV klasių vadovai, M.Juzaitis, A.Viluckis, A.Šalkauskienė

12 d. (12.00 val.)

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirta popietė – diktantas Plungės kultūros centre

R.Damulienė

12 d. (per 6 pamoką aktų salėje)

Žaidimas – viktorina „Aš tikrai myliu Lietuvą“

S.Pranckevičienė, R.Damulienė, D.Gedvilienė, M.Juzaitis, A.Viluckis

12 – 15 d.

Labdaringa akcija. Senelių lankymas

J.Mažuknė, Jaunųjų maltiečių ir Tolerancijos klubo nariai

Iki 13 d.

Pristatyti ir registruoti gimnazijos raštinėje abiturientų prašymus leisti laikyti brandos egzaminus

N.Sakalauskaitė, IV klasių vadovai

13 d. (48 kab.)

Klasės valandėlė II a klasės gimnazistams „Asmens, turinčio pozityvią savivertę, bruožai“ (integruojame SP)

K.Duobaitė-Petkuvienė, R.Gudienė

14 d. (15.00 val. Plungės viešojoje bibliotekoje)

Jaunųjų plungiškių klubo tinklaraščio maketavimas ir pristatymas

V.Račkauskas, jaunųjų plungiškių klubo nariai

14 d.

Kombinuoto šaudymo varžybos Telšiuose, skirtos Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti

V.Račkauskas, jaunieji šauliai

15 d.

Pažintinė kultūrinė diena „Lietuvos Valstybės 100-mečio paminėjimas“ (programa pridedama)

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

15 d. (8.30 val. aktų salėje)

Literatūrinė istorinė kompozicija, skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti.

Šventinė konferencija „Literatūra – vertybinės jungtys ir dialogai“.

 

 

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaita

S.Pranckevičienė,

R.Damulienė, J.Mažuknė, G.Smilingienė, A.Kraujutienė, V.Šidlauskienė, L.Peldienė, D.Bagdonienė, D.Gedvilienė, M.Juzaitis, A.Viluckis,

17 abiturientų grupė

16 d.

Dalyvavimas renginiuose, skirtuose Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti (programa pridedama)

Mokytojai, klasių vadovai, gimnazistai, bendruomenės nariai

16 d. (17.30 val.)

Plungės „Saulės“ gimnazijos mišraus choro koncertas Plungės Senamiesčio aikštėje

E.Klimienė

Iki 19 d.

Pateikti paraišką dalyvauti Nacionalinėje žaliojoje olimpiadoje

S.Žilinskienė

19 d. (9.00 – 12.00 val. 51 kab.)

Bandomasis chemijos egzaminas abiturientams, pasirinkusiems laikyti valstybinį chemijos valstybinį brandos egzaminą

S.Žilinskienė, Z.Labogienė

19 d. (9.00 – 12.00 val. 52 kab.)

Bandomasis biologijos egzaminas abiturientams, pasirinkusiems laikyti valstybinį biologijos brandos egzaminą

D.Daukšienė, Z.Labogienė

19 d. (10.00 val. aktų salėje)

Seminaras „Kaip išmokyti visą klasę po vieną? Į mokinį orientuota mokymosi technologija“

Visi mokytojai

19 – 21 d.

I ir II pakopos karinės pratybos Smalininkuose, skirtos Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti

Jaunieji šauliai

19 – 21 d.

III įvadinės pakopos karinės pratybos Telšiuose, skirtos Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti

V.Račkauskas, jaunieji šauliai

19 – 23 d.

Žiemos atostogos gimnazistams

 

20 d.

Metodinė – praktinė konferencija „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos ir aktualijos“ Šiaulių Didždvario gimnazijoje

R.Damulienė

20 d. (15.00 val.)

Plungės senųjų kapinių lankymas

V.Račkauskas, jaunųjų plungiškių klubo nariai

21 d. (10.00 val. 11 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

L.Gailė

22 d. (9.00 val. 58 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

I.Tamošauskienė

22 d. (9.00 val. 51 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Žilinskienė

22 d. (9.00 val. 17 kab.)

Menų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pečiulienė

22 d. (10.00 val. 48 kab.)

Klasių vadovų susirinkimas

R.Gudienė

23 d. (gimnazijos bibliotekoje)

Nacionalinis diktantas

Lietuvių kalbos mokytojos, I.Norgėlienė

23 d.

Moksleivių ir studentų mokslinė – praktinė konferencija „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“ Klaipėdos universitete

R.Damulienė, filologų studija

26 d. (per 6 pamoką 29 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

R.Damulienė

27 d. (po 7 pamokų 34 kab.)

Matematikos ir IT mokytojų metodinės grupės susirinkimas

V.Lukavičienė

27 d. (per 7 pamoką 58 kab.)

Protmūšis „Europos parlamentas“

I.Tamošauskienė, D.Pečiulienė, S.Pranckevičienė, I-II klasių gimnazistai

27 d. (48 kab.)

Klasės valandėlė II a klasės gimnazistams „Pasirinkimų svoris tarp norų ir galimybių“ (integruojame UK)

K.Duobaitė-Petkuvienė, R.Gudienė

27 d. (18.00 val. Plungės kultūros centre)

Plungės „Saulės“ gimnazijos mišraus choro dalyvavimas Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choro teatralizuotame koncerte „Su Lietuva širdy“

E.Klimienė

Iki 28 d.

Pristatyti mokymosi pagalbos teikimo apskaitą (gimnazijos ugdymo plano Forma Nr. 2) direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Sakalauskaitei)

Mokytojai, teikę mokymosi pagalbą ne pamokų ir ne pertraukų metu

Iki 28 d.

Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis – 2018„ Plungės „Saulės“ gimnazijoje

L.Gailė, užsienio kalbų mokytojai

28 d. (11.00 val.)

Regioninis anglų kalbos renginys, skirtas Telšių Žemaitės gimnazijos ir Lietuvos valstybingumo 100-mečiui. Viešųjų kalbų sakymo platforma „100 as a milestone“ Telšių K.Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje

S.Toleikienė, 18 gimnazistų grupė

28 d. (15.00 val. Plungės viešojoje bibliotekoje)

Laisvės alėjos maketo darymas

V.Račkauskas, jaunųjų plungiškių klubo nariai 

28 d.

Mokytojų tarybos posėdis:

1. 2017 – 2018 m. m. I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas

N.Sakalauskaitė, A.Vaškienė, klasių vadovai

Vasario mėnesį

Klasių valandėlės II-ų klasių gimnazistams „Lietuvos švietimo sistema ir informacijos klodai“

S.Juzaitienė

Vasario mėnesį

Akcija „Mano akrostichas Lietuvai“ (paroda vestibiulyje)

Lietuvių kalbos mokytojos, B.Valužienė, I.Zaborskienė

Vasario mėnesį

Konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ atrankinis etapas

V.Račkauskas

Vasario mėnesį

Respublikinis darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų profesinių žinių konkursas „Mąstyk – dirbk saugiai 2018“

A.Viluckis

Vasario mėnesį

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių smiginio varžybos Plungės Senamiesčio mokykloje

D.Pečiulienė

Vasario mėnesį

Ladygolas. Merginų rajoninės futbolo varžybos

D.Pečiulienė

Vasario mėnesį

Projektas „Sveikata visus metus“

D.Pečiulienė

Vasario mėnesį

„Maltiečių sriubos“ akcija.

Trūksta 40.000 Eur, kad maitinimo sulauktų visi seneliai. Dar kartą susitelkime geriems darbams.

Tel. 1892 – 3 eurai

Gimnazijos bendruomenės nariai

Vasario mėnesį

Vaiko gerovės komisijos posėdis

N.Sakalauskaitė, komisijos nariai

Vasario mėnesį

Atvirų pamokų mėnuo: dalijimasis patirtimi apie individualizavimo ir diferencijavimo, pažangos stebėjimo ir vertinimo galimybes pamokoje, mokymąsi aktyvinančius būdus ir formas

Dalykų mokytojai

Vasario mėnesį

Gimnazijos tarybos posėdis

A.Budrys

Vasario mėnesį

Gimnazijos savęs įsivertinimo darbo grupės susirinkimas

A.Budrys

Vasario mėnesį

Akcija „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“

B.Burbienė

Vasario 12 d. – kovo 5 d.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas TALIS 2018

N.Sakalauskaitė, A.Budrys, tyrime atrinkta 20 mokytojų grupė

 Patvirtinta koordinacinės tarybos posėdyje 2018-01-31.

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook