Mėnesio veiklos planas

 

 VEIKLOS PLANAS 2021 M. BALANDŽIO MĖN.

 

1 – 11 d.

Konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ atrankinis turas

V.Račkauskas, 3 mokinių grupė

1 – 18 d.

Mokinių dalyvavimas KINGS anglų kalbos olimpiadoje

L.Erminaitė

2 d. (per 2 pamoką)

Kauno kolegijos pramonės inžinerijos ir robotikos katedros vedėjo Vytauto Čapo paskaita „Sukonstruok savo idėją. Robotika, išmaniosios sistemos, o kas toliau…“

A.Lukavičius, I.Norgėlienė

6 – 9 d.

Pavasario (Velykų) atostogos gimnazistams

 

12 – 14 d.

Konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ rajoninis turas

V.Račkauskas, 3 mokinių grupė

13 d.

Paskaita „Ar yra išrasta ideali kompiuterio kėdė?“ II c klasės mokiniams

B.Burbienė, A.Lukočienė

13 d. (per klasės valandėlę)

Paskaita II a ir II b klasių mokiniams „Kaip atrasti savo kelią?“ nuotoliniu būdu

I.Norgėlienė, A.Latakė, D.Bagdonienė

13 d. (per klasės valandėlę)

Klasės valandėlė IV klasių mokiniams nuotoliniu būdu „Lietuvos kariuomenė. Iššūkiai ir galimybės“. Lektorius Lietuvos kariuomenės atstovas Marius Pečiulis

V.Grimalienė, IV klasių vadovai

14 d. (14.30 val.)

Nuotolinis renginys „Geografija visur ir visada“. Dalyvauja LGMA prezidentas Rytas Šalna, VU profesorius Egidijus Rimkus, VU geografijos specialybės studentas Adomas Gedvilas

I.Tamošauskienė, I.Norgėlienė

14 d. (per 2 – 4 pamokas)

Lietuvių kalbos konferencija Teams platformoje „Literatūra: jungtys ir dialogai“, skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti. Garbės svečias „Retorikos akademijos“ įkūrėjas D.Duškinas

J.Mažuknė, gimnazijos retorikos grupė, mokytojų J.Mažuknės, R.Damulienės, G.Smilingienės, D.Bagdonienės mokiniai

14 d. (12.00 val. sporto salėje)

Projekto „Iššūkis sporto žvaigždei“ krepšinio estafetė-TV laidos filmavimas. Dalyviai:

1. Alytaus raj. Miroslavo gimnazija

2. Kauno raj. Raudondvario gimnazija

3. Palangos Senoji gimnazija

4. Plungės „Saulės“ gimnazija

D.Pečiulienė, E.Timofejevas, A.Šalkauskienė

Iki 16 d.

Mokinių prašymų teikimas pusmečio pakeitimams. Klasių vadovai patikrinę individualius mokinių planus ir suderinę su tėvais pakeitimus siunčia mokinių prašymus el.paštu plsagi@gmail.com direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei

 

B.Kaveckienė, III klasių vadovai

20 d. (per 3 pamoką)

Jungtinė anglų kalbos pamoka „Dialogo iššūkis“ Zoom platformoje IV(3) ir IV(6) grupių mokiniams. Ruošiamės egzaminui kartu

L.Erminaitė, A.Latakė

20 d. (15.15 val.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

 

I.Jasaitienė

20 d. (per klasės valandėlę)

Paskaita II-ų klasių mokiniams „Kodėl aš norėčiau pasirinkti pasieniečio profesiją?“ nuotoliniu būdu. Lektorė Vesta Flick VSAT Pagėgių pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė

I.Norgėlienė II klasių vadovės

20 – 23 d.

Elektroniniai lietuvių kalbos ir matematikos PUPP nuotoliniu būdu

N.Sakalauskaitė, M.Juzaitis, vykdymo grupės

21 d.

Erasmus+ strateginių mainų partnerysčių projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ koordinatorių (šalyse partnerėse) nuotolinis susitikimas Teams platformoje

L.Erminaitė

21 d. (16.00 val.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

R.Gudienė

21 d. (po 7 pamokų)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

D.Daukšienė

21 d. (14.45 val.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

V.Stupelienė

23 d.

Dalyvavimas nuotolinėje regioninėje anglų kalbos mokinių konferencijoje „Patirčių kaleidoskopas“ Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje

L.Erminaitė, I c klasės mokinė Gabija Žukauskytė

26 d. (16.00 val.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

G.Smilingienė

27 d.

Erasmus+ mokyklų mainų projekto „Hooked on Mathematics“ koordinatorių (šalyse partnerėse) nuotolinis susitikimas Zoom platformoje

L.Erminaitė

27 d. (per klasės valandėlę)

Paskaita IĮ e klasės mokiniams „Kaip atrasti savo kelią?“ nuotoliniu būdu

I.Norgėlienė, D.Pupinikienė

28 d. (15.00 val.)

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Prioritetų, kokius vadovėlius ir mokymo priemones pirksime 2021 – 2022 m. m. svarstymas ir aptarimas

B.Kaveckienė, I.Norgėlienė, metodinių grupių pirmininkai

29 d. (15.00 val.)

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

B.Valužienė

Iki balandžio vidurio

Erasmus+ strateginių mainų partnerysčių projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ pamokų, kurios bus vedamos Ispanijos mokiniams, ruošimas

L.Erminaitė, A.Latakė

Iki balandžio 30 d.

Parengti lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos užduotis I klasių mokinių žinių patikrinimui

B.Kaveckienė, lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos mokytojų metodinių grupių pirmininkai

Balandžio mėnesį

Vaiko gerovės komisijos posėdis ZOOM platformoje

A.Vaškienė, VGK nariai

Balandžio mėnesį

Seminaras mokytojams „Microsoft Office 365 programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui“

A.Budrys

Balandžio mėnesį

Gimnazijos darbuotojų vakcinavimas ir testavimas

A.Budrys, N.Sakalauskaitė, A.Šalkauskienė

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook