Mėnesio veiklos planas

 

 VEIKLOS PLANAS 2020 M. KOVO MĖN.

 

1 d.

Tarptautinio projekto olimpiados „Vilipo“ pirmojo konkurso etapo mokslinio darbo pateikimas

D.Daukšienė, S.Žilinskienė

2 – 5 d.

Nacionalinio diktanto darbų vertinimas

A.Kraujutienė, J.Mažuknė

2 – 6 d.

Rusų kalbos dailyraščio konkurso mokyklinis etapas

A.Daržinskienė, V.Stupelienė

3 d. (per klasės valandėlę bibliotekoje)

Paskaita apie Lietuvos kariuomenę (Plungės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Plungės poskyrio viršininkas Marius Pečiulis ir Plungės poskyrio specialistas Kęstutis Mockus)

IV a ir IV e klasių gimnazistai, klasių vadovai, I.Norgėlienė

4 d. (per 6 pamoką gimnazijos bibliotekoje)

Konferencija „Literatūra – jungtys ir dialogai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti

A.Kraujutienė, J.Mažuknė, L.Peldienė

4 d. (po 7 pamokų mokytojų kambaryje)

Apskritojo stalo diskusija

Mokinių prezidentūra, gimnazijos administracija

Kovo 4 d. – balandžio 10 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IV klasių gimnazistams (pagal parengtą tvarkaraštį)

N.Sakalauskaitė, lietuvių kalbos mokytojos

5 d. (12.00 val. – 14.00 val.)

Pilietiškumo renginys „Kaip skamba Laisvė“ 9 – 12 klasių mokiniams, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui paminėti Plungės Mykolo Oginskio rūmuose

E.Klimienė, S.Kajutienė, M.Juzaitis

5 d. (11.00 val.)

Rajoninė olimpiada „Mano gaublys“ 9 – 12 klasių mokiniams Plungės „Saulės“ gimnazijoje

N.Sakalauskaitė, I.Tamošauskienė

5 d.

Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių šaudymo varžybos Plungės technologijų ir verslo mokykloje

D.Pečiulienė

6 d. (10.00 val.)

Rajoninė 8 – 12 klasių mokinių dailės olimpiada Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje

I.Zaborskienė, 2 gimnazistai

7 d. (9.00 val.)

Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea 2020“ II etapas Telšių Žemaitės gimnazijoje

E.Klovienė, R.Gudienė, 6 gimnazistų komanda

9 d. (per 7 pamoką gimnazijos sporto salėje)

Krepšinio tritaškių mėtymo konkursas „Taiklioji rankelė“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti

 

E.Timofejevas

9 d. (per 2 pamoką 36 kab.)

Viktorina I d klasės gimnazistams, skirta Kovo 11-ajai paminėti

S.Pranckevičienė

9 d. (po 7 pamokų 58 kab.)

Konferencija „Lietuvos Nepriklausomybei 30 metų – iššūkiai ir pasiekimai“ I – IV klasių gimnazistams, suaugusiųjų klasių gimnazistams

 

V.Račkauskas

Iki 10 d.

Pristatyti Kultūros paso edukacinių programų pasirinkimus abiturientams (pagal pateiktą formą) direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Grimalienei arba atsiųsti el.paštu grimavita@gmail.com

 

IV klasių vadovai

10 d.

Pasipuošimo tautiniais aksesuarais akcija „Pasipuošiu save, Lietuva“

 

Klasių vadovai

10 d.

Protų mūšis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.

I etapas – klasių valandėlių metu klasių vadovų kabinetuose

II etapas – po 4 pamokų aktų salėje

 

 

Klasių seniūnai

 

Mokinių prezidentė I.Pilitauskaitė, mokinių prezidentūra, M.Juzaitis

11 d.

Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose, skirtuose Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti

I – IV klasių mokiniai ir klasių vadovai, V.Račkauskas

12 d. (15.00 val. Plungės Senamiesčio mokykloje)

Teisinių žinių „TEMIDĖ“ konkursas

V.Račkauskas, I – IV klasių gimnazistų komanda

13 d.

Erasmus+ projekto „Hooked on Mathematics“ veikla: Pi dienos paminėjimas

L.Erminaitė, J.Mažuknė, modulio „Interesting Mathematics“ gimnazistai

13 d. (per 6 pamoką bibliotekoje)

Gimnazistų susitikimas su buvusia abituriente Agne Piepaliūte. Pranešimas „Studijos VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute“

I.Norgėlienė, A.Budrys

16 d. (po 7 pamokų soc.pedagogės kabinete)

Vaiko gerovės komisijos posėdis

A.Vaškienė, komisijos nariai

16 d. (6 pamoka Plungės senosiose kapinėse)

Pamoka I d klasės gimnazistams, skirta Knygnešių dienai paminėti

S.Pranckevičienė

17 d. (per klasės valandėlę bibliotekoje)

Paskaita apie Lietuvos kariuomenę (Plungės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Plungės poskyrio viršininkas Marius Pečiulis ir Plungės poskyrio specialistas Kęstutis Mockus)

IV c ir IV d klasių gimnazistai, klasių vadovai, I.Norgėlienė

17 d. (13.00 val.)

Kultūros paso edukacinė programa IV a klasės gimnazistams Pakruojo dvare „Nerašytos dvaro istorijos“

R.Gudienė

17 – 20 d.

Veiklos, skirtos Vandens ir Žemės dienai paminėti (mini projektas – pamoka)

A.Lukočienė, A.Kauliuvienė, B.Burbienė, J.Mažuknė

18 d. (po 7 pamokų 14 kab.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Latakė

18 d. (per 7 pamoką)

Integruota prancūzų – rusų kalbų pamoka I d klasės mokiniams „Ką aš žinau apie Frankofoniją“

N.Sakalauskaitė, A.Daržinskienė

18 d. (per 8 pamoką 18 kab.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

S.Kajutienė

19 d. (po 7 pamokų 53 kab.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Pupinikienė

19 d.

Sveikatos projekto „Mokinys – mokiniui: sveikai, atkakliai, emocionaliai“ veiklos. III klasių gimnazistų pasiūlos gimnazijos bendruomenei

J.Mažuknė, III klasių seniūnai

19 d. (9.40 – 11.00 val.)

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2020“    (I, III klasės – 51 kab., II, IV klasės – 52 kab.)

B.Kaveckienė, A.Budrys, matematikos mokytojai

19 d. (14.00 val.)

9 klasių mokinių tarpmokyklinės 3x3 krepšinio varžybos „Žemaitijos suvenyro“ salėje

S.Smilgevičius

20 d.

Frankofonijos dienos paminėjimas

N.Sakalauskaitė

20 d.

STEAM konkursas Kauno „Vyturio“ gimnazijoje

D.Daukšienė, S.Žilinskienė, 4 gimnazistų komanda

20 d.

Erasmus+ projekto „Hooked on Mathematics“ veikla: Mini projektas – pamoka kitoje erdvėje I a klasės mokiniams „4 stichijų sintezė“ 5 pamoka lietuvių kalba – J.Mažuknė, 6 pamoka chemija – A.Lukočienė

 

J.Mažuknė, A.Lukočienė

20 d.

Integruota prancūzų – rusų kalbų pamoka II c klasės mokiniams „Ką aš žinau apie Frankofoniją“

 

N.Sakalauskaitė, V.Stupelienė

20 – 21 d.

Anglų kalbos 9 – 10 klasių mokinių konkurso respublikinis turas Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje

A.Latakė, I a klasės mokinys Marius Kriščiūnas

23 – 27 d.

Paroda, skirta etnokultūros renginiui I – IV klasių gimnazistams

V.Raibužis, B.Valužienė, I.Zaborskienė

24 d. (po 4 pamokų 46 kab.)

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas

B.Valužienė

24 d. (per klasės valandėlę bibliotekoje)

Paskaita apie Lietuvos kariuomenę (Plungės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Plungės poskyrio viršininkas Marius Pečiulis ir Plungės poskyrio specialistas Kęstutis Mockus)

IV b ir IV f klasių gimnazistai, klasių vadovai, I.Norgėlienė

Iki 25 d.

Esė „Renkuosi sąmoningai elgtis, gyventi, dirbti, mokytis, mylėti, suprasti, atleisti...“

A.Vaškienė, klasių vadovai

25 d. (po 7 pamokų 42 kab.)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

25 d. (10.00 val. – 20.00 val.)

Ekonomikos egzaminas

(internete – www.ekonomikosegzaminas.lt)

Mokiniai ir mokytojai

25 d. (po 5 pamokų 45 kab.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas

A.Kraujutienė

26 d.

Respublikinis konkursas „Koram žemaitėška“ Kretingos J.Pabrėžos gimnazijoje

R.Barniškienė, IV f klasės mokinė Ramunė Vengalytė

26 d. (vyks tik 2 pamokos)

Pažintinė kultūrinė diena. Etnokultūrinė diena, skirta Tautodailės metams paminėti

R.Barniškienė, mokytojai

27 d.

Erasmus+ projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ veiklos: integruota anglų ir lietuvių kalbų mokytojų veiklų jungtis „Mokomės kitaip: „Saulos“ spektaklis „Nereikalingi“ ir paruoštų pagal jį užduočių atlikimas

L.Erminaitė, L.Peldienė, J.Mažuknė, IV b klasės gimnazistai

31 d. (per klasės valandėlę gimnazijos foje)

Akcija „Aš sąmoningas, nes...“

A.Vaškienė, klasių vadovai

Kovo mėnesį (per klasės valandėles)

Nikas Vujičičius – patyčios turi baigtis (filmo įrašo peržiūra ir diskusija klasių vadovų kabinetuose)

A.Vaškienė, klasių vadovai

Kovo mėnesį

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos IV-ų klasių mokiniams

Lietuvių kalbos mokytojos

Kovo mėnesį

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP (dalies žodžiu) patikrinimas II a ir II b klasių mokiniams pagal parengtus tvarkaraščius

A.Kraujutienė, D.Bagdonienė

Kovo mėnesį

Erasmus+ projekto „Foreign Language Teaching into the Future“ veiklos vokiečių kalbą besimokantiems mokiniams

G.Valauskienė

Kovo mėnesį

25-asis konkursas I – IV klasių gimnazistams „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“

V.Račkauskas

Kovo mėnesį

Integruota paskaita gimnazistams „Sukonstruok savo idėją. Robotika, išmaniosios sistemos, o kas toliau?“. Paskaitą veda Kauno kolegijos Technologijų fakulteto pramonės inžinerijos ir robotikos katedros vedėjas Vytautas Čapas

I.Norgėlienė, klasių vadovai

Kovo – balandžio mėn.

II – IV klasių vaikinų Lietuvos mokyklų krepšinio čempionatas „Basketnews.lt“ 2020 Lietuva“

E.Timofejevas

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook