Mėnesio veiklos planas

 VEIKLOS PLANAS 2021 M. SAUSIO MĖN.

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos gimnazistams

 

5 d.

Paraiškos SRF pateikimas

J.Mažuknė, D.Pečiulienė, E.Žilius

5 d. (11.00 val.)

Gimnazijos savęs įsivertinimo rezultatų pristatymas mokytojams nuotoliniu būdu

S.Žilinskienė

6 d.

Kalėdiniai poreikiai e. formatu ,,Apie tikrąsias dovanas…“ Trys karaliai grąžina šventės laukimą…

J.Mažuknė, kl. vadovai, kurie informacija pasidalina su auklėtiniais, MOPT jaunieji maltiečiai, Tolerancijos klubas

7 d.

Chemijos olimpiados savivaldybės etapas nuotoliniu būdu per Moodle

S.Žilinskienė, A.Lukočienė

8 d. (12.00 val.)

Fizikos olimpiados mokyklinis turas I ir III klasių gimnazistams nuotoliniu būdu

A.Lukavičius

8 d. (16.00 val.)

Gimnazijos tarybos posėdis:

1. Gimnazijos savęs įsivertinimo rezultatų pristatymas

2. Dėl kamerų naudojimo

3. Dėl pertraukų trukmės dirbant nuotoliniu būdu

 

S.Žilinskienė

A.Budrys

A.Budrys

12 d. (per klasių valandėlę)

ISM universiteto paskaita„Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinio laiško rašymo mokymai“ (lektorė ISM universiteto studentų priėmimo vadovė Aistė Rimkutė 

I.Norgėlienė, II – IV klasių vadovai

13 d. (8.00 – 8.10 val.)

Pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Žvakučių išžiebimas savo namų languose.

Istorinės atminties ugdymo priemonė ,, # Sausio 13. Mūsų laisvė užaugo“  ( Kalbanti istorija. Sausio13-osios įvykiai. Dokumentiniai filmai)

 https://www.lrt.lt/ 

J.Mažuknė, kl. vadovai, kurie informacija pasidalina su auklėtiniais, gimnazijos bendruomenė

13 d.

Erasmus+ strateginių partnerysčių „Foreign Teaching into The Future“ koordinatorių (šalyse partnerėse) nuotolinis susitikimas. Ruošiamų pamokų ir Covid-19 situacijos šalyse partnerėse aptarimas

L.Erminaitė

14 d.

Biologijos olimpiados savivaldybės etapas nuotoliniu būdu per Moodle

D.Daukšienė, D.Gandzevič

Iki 15 d.

Pateikti mokyklų pažangos įsivertinimo anketą nacionalinei švietimo agentūrai

S.Žilinskienė

15 d.

Matematikos olimpiados rajoninis turas nuotoliniu būdu

R.Gudienė, B.Kaveckienė

18 d. (15.00 val.)

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

D.Pečiulienė

Iki 19 d.

Įskaitų laikymas keičiantiems mokomąjį dalyką, dalyko kursą, mokėjimo lygį

B.Kaveckienė, III ir IV klasių vadovai, dalykų mokytojai

19 d. (12.00 val.)

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

I.Jasaitienė

20 d. (16.00 val.)

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

R.Gudienė

Iki 21 d.

Parengti metodinės grupės darbo planą 2021 metams ir pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei

Metodinių grupių pirmininkai

Iki 22 d. 17.00 val.

Išvesti I-ojo pusmečio įvertinimus

Dalykų mokytojai

25 d. (16.00 val.)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

G.Smilingienė

25 d.

Karjeros diena. Pamokos nevyks

I.Norgėlienė

26 d.

Integruota NM anglų ir lietuvių kalbos pamoka Ic kl. Mokiniams ,,Karalius ir poetas“

L.Erminaitė, V.Kaktienė,  J.Mažuknė

27 d.

Koordinacinės tarybos posėdis:

1. Dėl koordinacinės tarybos veiklos plano 2021 metais

2. Dėl gimnazijos renginių plano 2021 metais

3. Dėl metodinių grupių veiklos planų 2021 metais derinimo

 

A.Budrys

V.Grimalienė

B.Kaveckienė

27 d.

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/25832/l-donskis-per-zydu-genocida-lietuva-neteko-broliu-ir-seseru

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/kauno-zinios/lietuvoje-viesejes-japonas-kaunieciai-ciune-sugihara-supranta-geriau-nei-japonai-798-1391902

J.Mažuknė, gimnazijos, kl. Vadovai, kurie informacija pasidalina su auklėtiniais, gimnazijos  bendruomenė

27 d. (po 7 pamokų nuotoliniu būdu)

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

D.Daukšienė

27 d. (14.45 val.)

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

V.Stupelienė

27 d. (15.00 val.)

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu

B.Valužienė

Iki 31 d.

Pristatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Birutei Kaveckienei pakoreguotas III – IV klasių individualių ugdymo planų suvestines-lenteles

III ir IV klasių vadovai

Sausio mėnesį

Gimnazijos tarybos posėdis:

1. Dėl metinės veiklos ataskaitos

 

A.Budrys

Sausio mėnesį

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados mokyklinis turas

Lietuvių kalbos mokytojos

Sausio mėnesį

Jaunųjų filologų konkursas

J. Mažuknė

Sausio mėnesį

Meninio skaitymo konkursas

J. Mažuknė

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook