Koordinacinės tarybos posėdžiai

PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

KOORDINACINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI

2017 – 2018 m. m.

 

I. 2017 m. rugsėjis

1. Dėl gimnazijos savęs įsivertinimo darbo grupės veiklos 2017 – 2018 m. m. (A.Budrys, darbo grupė)

2. Dėl budėjimo gimnazijoje tvarkos (N.Sakalauskaitė, A.Šalkauskienė)

3. Dėl veiklos plano 2017 m. spalio mėn. (A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai)

II. 2017 m. spalis

1. Kaip sekasi naujiems mokytojams? (N.Sakalauskaitė, A.Budrys)

2. Dėl projektinės veiklos gimnazijoje (ataskaita už 2016 – 2017 m. m. ir gairės ateičiai) (I.Norgėlienė)

3. Dėl veiklos plano 2017 m. lapkričio mėn. (A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai)

III. 2017 m. lapkritis

1. Pastabų, pageidavimų, pasiūlymų, gautų klasių tėvų susirinkimuose, analizė (V.Grimalienė)

2. Dėl I klasių gimnazistų lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos žinių patikrinimo (B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai)

3. Dėl Plungės „Saulės“ gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių

4. Dėl veiklos plano 2017 m. gruodžio mėn. (A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai)

IV. 2017 m. gruodis

1.  Dėl veiklos plano 2017 m. gruodžio mėn. (A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai)

V. 2018 m. sausis

1. Stebėtų pamokų analizė ir aptarimas (A.Budrys, direktoriaus pavaduotojai)

2. Dėl veiklos plano 2018 m. vasario mėn. (A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai)

VI. 2018 m. vasaris

1. Netradicinės pamokos ir pamokos netradicinėse erdvėse (B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai)

2. Dėl veiklos plano 2018 m. kovo mėn. (A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai)

VII. 2018 m. kovas

1. Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas (B.Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai)

2. Dėl veiklos plano 2018 m. balandžio mėn. (A.Budrys, metodinių grupių pirmininkai)

Pamokų laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50 14:35

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise


Antradieniais
PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
Klasės valandėlė 9:45 10:15
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
6 13:25 14:10
7 14:20 15:05

• 3-ios pamokos metu valgo TIK 1-4 klasių mokiniai
• Po 3-jų pamokų valgo tik I ir II gimnazinių klasių mokiniai
• Po 4-ių pamokų valgo III ir IV gimnazinių klasių mokiniai
• Po 5-ių pamokų valgo mokytojai pirmumo teise

2% parama gimnazijai

2% parama gimnazijai

Facebook